Eksplosive prisstigninger på HD-uddannelser koster dyrt

PressemeddelelseDet er blevet markant dyrere at opkvalificere sine medarbejdere med en HD-uddannelse - det viser en ny analyse af udviklingen i priserne på CBS, ASB, SDU og AAU. FSR – danske revisorer og Dansk Erhverv ser med stor bekymring på de markante prisstigninger, som i nogle tilfælde er helt oppe på 150%

FSR - danske revisorerUddannelse

Undersøgelsen viser, at alle institutioner har hævet priserne på HD markant i forhold til niveauet for 2005/06. AAU har hævet priserne med hele 150 pct., mens CBS har oplevet den næsthøjeste stigning på 85 pct., SDU på 73 pct. og ASB på 24 pct.

I dag koster en samlet HD-uddannelse minimum 90.000 kr. – og udbydes af AAU. I 2005/2006 kostede den billigste HD-uddannelse 36.000 kr. – også på AAU. Den dyreste HD-uddannelse udbydes i dag af CBS og koster over 100.000 kr. Til sammenligning koster en MBA fra 200.000 kr.  En højere pris burde alt andet lige resultere i et højere niveau i undervisningen, men hvorvidt dette er tilfældet er svært at sige.

Ekstraregning på 60 millioner kroner
Prisudviklingen siden 2005 betyder, at hovedsagligt erhvervslivet, men også de studerende selv, i dag betaler en samlet ekstraregning på knap 60 millioner kroner.

"Vi ser med bekymring på prisstigningerne på HD-uddannelsen. Flere omkostninger ved at uddanne medarbejdere trækker i den stik modsatte retning af det moderne vidensamfund, hvor der stilles krav om mere uddannelse og et bedre samspil mellem uddannelse og erhvervsliv. I revisorbranchen har vi netop brug for medarbejdere, der løbende kan uddanne sig og fagligt er up to date," siger erhvervspolitisk direktør i FSR – danske revisorer Tom Vile Jensen. 

Stort behov for kvalificeret arbejdskraft
Vi bliver stadig flere ældre i det danske samfund, og dermed falder antallet af erhvervsaktive. Der er et stort behov for at øge arbejdsudbuddet, og det gælder ikke mindst udbuddet af højt kvalificeret arbejdskraft. Derfor vækker det bekymring, at knap 1.200 færre i dag, end for blot fem år siden, vælger at læse HD.
Antallet af HD-studerende toppede i 2005/06, mens priserne fortsat var lave med 3.920 optagne på HD 2.del – sidste år blev 2.765 optaget på HD 2.del.

”Det er afgørende, at vi får uddannet flere og bedre kandidater, hvis Danmark skal klare sig i videnkapløbet. Dansk Erhvervs prognoser viser, at det private og offentlige arbejdsmarked risikerer at mangle op imod 15.000 akademikere i 2020, og færre kandidater på arbejdsmarkedet betyder lavere produktivitet og lavere velstand,” forklarer markedsdirektør i Dansk Erhverv Søren Friis Larsen.
 
De store prisstigninger i HD-uddannelsen fordyrer erhvervslivets uddannelsesindsats og begrænser på sigt erhvervslivets muligheder for at uddanne og efteruddanne unge mennesker. Oven i det er HD-studiet kendt for at være et af de studier, hvor samspillet og videndelingen mellem universitetsverdenen og erhvervslivet fungerer bedst.
 
”I det vidensbaserede erhvervsliv ser man bekymret på, hvor fremtidens kvalificerede arbejdskraft skal komme fra. Vi frygter at ende i en situation, hvor kvalificeret arbejdskraft herhjemme bliver en mangelvare. Højere uddannelsesudgifter er ikke vejen frem,” understreger Søren Friis Larsen.
 
Forslag fra Dansk Erhverv og FSR: Sæt en stopper for prisstigningerne
Uddannelsesinstitutionerne får et økonomisk tilskud fra staten på 12.000 kr. pr. studerende om året og er ellers frit stillet til selv at fastsætte omkostninger og bestemme prisstigninger.
 
FSR – danske revisorer og Dansk Erhverv foreslår, at det fremover kun gøres muligt at hæve priserne, så det følger niveauet for pris- og lønudviklingen. Hvis uddannelsesinstitutionerne ønsker at hæve priserne yderligere i fremtiden, skal der forelægges dokumentation for, at prisstigningerne skyldes mærkbare kvalitetsløft i HD-uddannelserne i modsætning til i dag, hvor vi kun kan gisne om, hvad de mange ekstra millioner er blevet brugt til.


Læs mere

Analyse:
Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - december 2011
 (pdf)