Finansiering er den største barriere for vækst

PressemeddelelseOtte ud af 10 revisorer peger på begrænset adgang til likviditet og finansiering som den p.t. største barriere for at skabe vækst blandt danske virksomheder

FSR - danske revisorer

Otte ud af 10 revisorer peger på begrænset adgang til likviditet og finansiering som den p.t. største barriere for at skabe vækst blandt danske virksomheder. Også manglende efterspørgsel på hjemmemarkedet bliver anset som en meget væsentlig barriere. Syv ud af 10 ser manglende efterspørgsel på hjemmemarkedet som en væksthæmmende faktor. På tredjepladsen over barrierer for vækst placerer revisorerne de høje danske omkostninger til materialer og arbejdskraft. 

Det fremgår af en ny survey fra FSR – danske revisorer. Godt 400 medlemmer er blevet spurgt, hvilke barrierer de oplever, som hæmmende for at øge væksten i dansk erhvervsliv. I alt har 203 revisorer svaret på undersøgelsen, der blev gennemført i september 2011.

Hvilke af følgende faktorer, vurderer du, pt. er de væsentligste barrierer for vækst i virksomhederne?

(Flere svar angivet)

 Antal svar i pct. 

Begrænset adgang til likviditet og finansiering

78,3 %

Mangel på efterspørgsel på hjemmemarkedet

73,9 %

Høje omkostninger til materialer og arbejdskraft

46,3 %

Mangel på efterspørgsel på eksportmarkederne

35,0 %

Bureaukrati og administrative byrder

26,6 %

Høje skatter

19,7 %

Dårlig økonomistyring

19,2 %

Mangel på kvalificeret arbejdskraft

6,9 %

Manglende eller dårlig økonomisk rådgivning

5,4 %

Uhensigtsmæssig brug af de offentlige erhvervsstøtte kroner

4,9 %

 Andet:

2,5 %

Kilde: FSR - Survey september 2011

Derfra er der et stykke vej ned til de næste pladser. Hver tredje revisor peger således på manglende efterspørgsel på eksportmarkederne som en vækstbarriere, mens ca. hver femte revisor peger på høje skatter. Kun 7 pct, af revisorerne vurderer, at mangel på kvalificeret arbejdskraft er en vækstbarrierer.

Sådan styrker regeringen væksten på kort sigt
Direkte adspurgt om, hvad den nye regering skal gøre for at styrke væksten på 6-12 måneders sigte ændrer revisorernes svar sig en smule. Det er fortsat vurderingen blandt hovedparten af respondenterne, at lettere adgang til finansiering vil kunne styrke væksten på kort sigte. Mere end syv ud af 10 revisorer peger på dette initiativ, som en vækstdriver. På andenpladsen peger revisorerne på færre administrative byrder, mens lavere skatter ligger på en tredjeplads over initiativer den nye regering kan tage i brug for at styrke væksten.

Tabel 2

Hvad skal den nye regering efter din vurdering gøre for at styrke væksten i virksomhederne på kort sigt (6-12 mdr.)?

(Flere svar angivet)

 Antal svar i pct. 

Lettere adgang til finansiering

72,4 %

Færre administrative byrder

54,2 %

Lavere skatter

46,8 %

Flere offentlige investeringer

32,5 %

Bedre mulighed for at nedbringe omkostninger til materialer og arbejdskraft

32,5 %

Mere målrettet brug af de offentlige erhvervsstøtte kroner

16,3 %

Lettere adgang til offentlige støtteordninger

12,8 %

Bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft

11,3 %

Bedre økonomistyring

11,3 %

Bedre adgang til kvalificeret økonomisk rådgivning

5,4 %

 Andet:

3,0 %

Kilde: FSR – Survey september 2011

Stadig svært at få adgang til finansiering
Ser man nærmere på forholdet omkring finansiering, viser surveyen, at det ikke er blevet lettere for virksomhederne, at få adgang til kapital. Hver tredje revisor (36 pct.) vurderer, at adgangen til finansiering enten er blevet værre eller meget værre i dag end i forhold til efteråret 2010. Godt halvdelen af de adspurgte revisorer vurderer dog, at adgangen til finansiering ikke har ændret sig i forhold til året før. 

 Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikationschef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147