Finansieringsproblemer bremser iværksættere

PressemeddelelseIværksætterindeks 2011 viser, at faldet i antallet af nye virksomheder er stoppet, men kun få nye virksomheder vokser sig større. Mangel på finansiering er den afgørende barriere for vækst. FSR – danske revisorer opfordrer til at styrke virksomhedernes muligheder for at få finansiering for at vende udviklingen

FSR - danske revisorer

Efter et fald i 2008 og 2009 har udviklingen i antallet af nye virksomheder stabiliseret sig i 2010 og 2011. Det er dog kun meget få af de nye virksomheder, som vokser sig større. Det viser Iværksætterindeks 2011, som Erhvervs- og Vækstministeriet udsender i dag.

”De fleste nye jobs skabes i de unge virksomheder. Derfor er det positivt, at det er lykkedes at vende udviklingen, og at antallet af nye virksomheder ikke længere falder. Danmark er dog stadig langt fra målet, da kun få af de unge virksomheder vækster så meget, at de skaber nye arbejdspladser,” vurderer administrerende direktør i FSR – danske revisorer Charlotte Jepsen.

”Revisorerne peger på, at manglende adgang til finansiering er den største barriere for vækst i virksomhederne. Det samme billede viser Iværksætterindekset, som konkluderer, at Danmark halter efter de bedste OECD-lande på den front. Derfor vil det være naturligt, at den ny regering har større fokus på netop det område i den nye finanslov,” siger Charlotte Jepsen.

Begrænset hjælp til iværksættere i finansloven
I sit forslag til den finanslov, som i disse dage er ved at blive forhandlet på plads, lægger regeringen op til en beskeden styrkelse af kom-i-gang-lånene. Men derudover er der ikke lagt op til at styrke finansieringsmulighederne for de små virksomheder.

”Den nuværende situation koster vækst. Det er positivt, at antallet af nye virksomheder ikke længere falder, men når en virksomhed ikke kan få finansiering, er det svært at vokse, og så kan Danmark kigge langt efter nye arbejdspladser. Derfor vil det være et stærkt signal at sende, hvis den ny regering åbner mere for kom-i-gang-lånene, vækstkapital eller andre finansieringsordninger,” siger Charlotte Jepsen.

Baggrund

Iværksætterindeks 2011: Faldet i nye virksomheder er stoppet, men vi har få vækstiværksættere (Erhvervs- og vækstministeriet)
Iværksætterindekset lanceres i forbindelse med Iværksætterkampagnen i uge 46, som Ole Sohn åbner den 14. november ved et stort arrangement i København.FSR – survey, september 2011

Hvilke af følgende faktorer, vurderer du, pt. er de væsentligste barrierer for vækst i virksomhederne?

(Flere svar angivet)

Antal svar i pct.

Begrænset adgang til likviditet og finansiering

78,3 %

Mangel på efterspørgsel på hjemmemarkedet

73,9 %

Høje omkostninger til materialer og arbejdskraft

46,3 %

Mangel på efterspørgsel på eksportmarkederne

35,0 %

Bureaukrati og administrative byrder

26,6 %

Høje skatter

19,7 %

Dårlig økonomistyring

19,2 %

Mangel på kvalificeret arbejdskraft

6,9 %

Manglende eller dårlig økonomisk rådgivning

5,4 %

Uhensigtsmæssig brug af de offentlige erhvervsstøtte kroner

4,9 %

Andet:

2,5 %

Kilde: FSR - Survey september 2011

Datagrundlag: FSR – survey
Godt 400 medlemmer af FSR – danske revisorer er blevet spurgt, hvilke barrierer de oplever, som hæmmende for at øge væksten i dansk erhvervsliv. I alt har 203 revisorer svaret på undersøgelsen, der blev gennemført i september 2011.