Finanskrisen skærper krav til virksomhedernes soliditet

PressemeddelelseI kølvandet på finanskrisen stiller bankerne skrappere krav til virksomhederne og deres soliditet. Det viser en redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark, som Økonomi- og Erhvervsministeriet har udarbejdet.

SMV

- tag regnskabet med i banken, hvis du vil låne penge

I kølvandet på finanskrisen stiller bankerne skrappere krav til virksomhederne og deres soliditet. Det viser en redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark, som Økonomi- og Erhvervsministeriet har udarbejdet. Samlet set vurderer ministeriet, at kreditsituationen fortsat er stram – især for de små og mellemstore virksomheder (SMV).

"Kreditundersøgelsen sætter en tyk streg under et nyt grundvilkår for dansk erhvervsliv, nemlig at du som virksomhed skal have styr på økonomien. Ellers er det svært at få finansiering i banken. Budskabet er klart: Mød forberedt op i banken, få styr på nøgletallene og tag det reviderede regnskab med, hvis du vil låne penge," siger adm. direktør i Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR), Charlotte Jepsen.

Dansk økonomi skal fri af slæbesporet
Kreditundersøgelsen viser, at små og mellemstore virksomheder er mere afhængige af adgangen til finansiering gennem pengeinstitutterne end store virksomheder, og SMV'erne har ofte mindre kapital at stå imod med, når konjunkturerne er dårlige.

"Alle undersøgelser viser, at mangel på finansiering er den største vækstbarriere, og at SMV’erne har de største problemer med at opnå finansiering. Det bør vi gøre noget ved, hvis vi skal have trukket dansk økonomi fri af slæbesporet. Fra FSR’s side foreslår vi, at det nye partnerskab mellem regering, erhvervsorganisationer og revisorer ser på, hvordan man kan styrke og understøtte SMV’ernes brug af regnskabs- og nøgletal i dialogen med bankerne," siger Charlotte Jepsen.

Spørger man revisorerne, har SMV’erne gode muligheder for at hente en gevinst ved at sætte fokus på nøgletallene.
Et FSR-survey fra november 2010 viser, at mange SMV’ere ikke udnytter deres økonomirapporteringssystemer godt nok - og at de lettere kunne optage lån i pengeinstitutterne, hvis de var bedre til at bruge deres eksisterende økonomirapporteringssystemer.

Læs mere
FSR’s survey kan downloades her

Økonomi- og Erhvervsministeriets kreditundersøgelse kan downloads her