Finanslov: Beskeden håndsrækning til de små virksomheder

PressemeddelelseRegeringen lægger i den nye finanslov op til en beskeden styrkelse af kom-i gang-lånene. Regeringens håndsrækninger er dog for lille til for alvor at afhjælpe de mindre virksomheders finansieringsproblemer, mener FSR – danske revisorer.

FSR - danske revisorer

FSR – danske revisorer havde gerne set, at finanslovsforslaget havde indeholdt flere initiativer, der kan lette adgangen til kapital og finansiering for de mindre virksomheder. En ny analyse viser, at syv ud af 10 revisorer vurderer, at regeringen kan øge væksten på kort sigt, hvis den letter adgangen til finansiering.  

Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR – danske revisorer, udtaler:

”Mangel på finansiering og kapital er den afgørende vækstbremse i øjeblikket. Det er den entydige melding fra revisorerne, som også giver udtryk for, at det er blevet sværere at få finansieret projekter, end det var for et år siden. I lyset af de mange bank-og kreditpakker, som Folketinget har vedtaget de seneste år, er det skræmmende, at så mange oplever, at det er blevet sværere at få finansiering. Den nuværende situation koster vækst. Regeringen kan med fordel udbygge sine initiativer i forhold til Kom-i gang-lån, mere end den har lagt op til.”

 

Hvad skal den nye regering efter din vurdering gøre for at styrke væksten i virksomhederne på kort sigt (6-12 mdr.)?

(Flere svar angivet)

 Antal svar i pct. 

Lettere adgang til finansiering

72,4 %

Færre administrative byrder

54,2 %

Lavere skatter

46,8 %

Flere offentlige investeringer

32,5 %

Bedre mulighed for at nedbringe omkostninger til materialer og arbejdskraft

32,5 %

Mere målrettet brug af de offentlige erhvervsstøtte kroner

16,3 %

Lettere adgang til offentlige støtteordninger

12,8 %

Bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft

11,3 %

Bedre økonomistyring

11,3 %

Bedre adgang til kvalificeret økonomisk rådgivning

5,4 %

 Andet:

3,0 %

Kilde: FSR – Survey september 2011

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Anders Lau

  Kommunikationschef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147