Forslag fra EU-Kommissionen øger erhvervslivets omkostninger

PressemeddelelseNye forslag fra EU-Kommissionen, der skal bidrage til at sikre uafhængig og troværdig revision af høj kvalitet, øger i stedet virksomhedernes omkostninger og byrder og formindsker kvaliteten af revisionen. Dertil kommer, at den viden og ekspertise, som revisionsfirmaet opnår gennem revisionen, ikke længere skal kunne komme virksomhederne til gode

RevisionFSR - danske revisorer

EU-Kommissionen har i dag lagt en række forslag frem, der vil ændre grundlæggende på erhvervslivets rammevilkår og øge virksomhedernes omkostninger og byrder, hvis de gennemføres i deres nuværende form. Forslagene er en del af EU-Kommissionens opfølgning på grønbogen om revisors rolle i finanskrisen.

Det mest vidtgående af EU-Kommissionens forslag kan føre til, at de største revisionsvirksomheder fremover ikke må yde rådgivning om eksempelvis risikoforhold, finansiering og skatteregler. 

Formand for FSR-danske revisorer Morten S. Renge mener, at forslaget bryder med den danske model, der hidtil har bygget på, at revisor med sin store viden om virksomhederne kan yde rådgivning udover den lovpligtige revision. Forslaget betyder, at virksomhederne får flere omkostninger og går glip af værdifuld rådgivning:

"Danske virksomheder bruger i stort omfang deres revisor som rådgiver. Det vil den franske kommissær nu forbyde. Kommissæren giver dermed dødsstødet til den hidtidige danske model, hvor revisor med sin indgående viden om virksomhederne kan løse andre opgaver end den lovpligtige revision for eksempel om regnskabsregler, økonomi, finansiering og skatteforhold. Viden, som er meget væsentlig for virksomhederne, især når vi står midt i en af de værste og mest turbulente økonomiske kriser i nyere tid", siger Morten S. Renge.

Revisor har de bedste forudsætninger
I en ny undersøgelse fra Dansk Erhverv svarer hovedparten af virksomhederne, at revisorer har bedre forudsætninger for at give økonomisk rådgivning end andre rådgivere.

”Der er god grund til, at danske virksomheder spørger deres revisor til råds om finansiering, skatteforhold og lignende. Revisor er godt inde i virksomhedens økonomiske situation og har kendskab til forretningsmodellen. På den måde får virksomhederne en kvalificeret økonomisk rådgivning. Hvis Kommissionens forslag gennemføres skal virksomheden finde en anden rådgiver, der så først skal tilegne sig viden om virksomheden. Det bliver både byrdefuldt og dyrt for virksomhederne uden at kvaliteten i revisionen bliver bedre”, siger Morten S. Renge.
 
EU-Kommissionen overhører advarsler
Morten S. Renge påpeger desuden, at EU-Kommissionen helt usædvanligt har valgt, at overhøre de mange advarsler fra erhvervsliv, erhvervsorganisationer, regnskabsbrugere, myndigheder, universiteter og revisorer, der har været høringspart på Grønbogen om revision:

”Til trods for at hovedparten af høringssvarene har været stærkt kritiske, har Kommissæren alligevel fremlagt flere radikale forslag, der vil være byrdefulde for erhvervslivet. Det bidrager ikke til at gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark eller i resten af EU”, siger Morten S. Renge.

FSR – danske revisorer vil nu se nærmere på de mange forslag, som kommissæren har fremlagt, hvori der også er positive takter.


Læs mere
EU-Kommissionens oversigt over forslagene:
Reform of the audit market (åbner på kommissionens hjemmeside)