Forvirring om de mange erhvervsstøttemilliarder

PressemeddelelseI 2011 bliver der givet 20 milliarder i erhvervsstøtte til virksomhederne fra offentlige puljer. Det viser regeringens erhvervsstøtteredegørelse for 2011, som blev offentliggjort i dag. På trods af den massive støtte er det tilsyneladende kun en begrænset del af det danske erhvervsliv, som får del i de mange støttemilliarder. For ude i virksomhederne er kendskabet til de offentlige støtteordninger nærmest ikke eksisterende.

FSR - danske revisorerSMV

I 2011 bliver der givet 20 milliarder i erhvervsstøtte til virksomhederne fra offentlige puljer. Det viser regeringens erhvervsstøtteredegørelse for 2011, som blev offentliggjort i dag.

På trods af den massive støtte er det tilsyneladende kun en begrænset del af det danske erhvervsliv, som får del i de mange støttemilliarder. For ude i virksomhederne er kendskabet til de offentlige støtteordninger nærmest ikke eksisterende. FSR – danske revisorer gennemførte i efteråret 2010 en undersøgelse af virksomhedernes kendskab til erhvervsfremmesystemet blandt foreningens medlemmer. Ni ud af 10 revisorer tilkendegiver, at deres kunder ikke har kendskab til de offentlige støtteordninger.

”Meldingen fra revisorerne er, at stort set ingen virksomheder kender til de mange offentlige erhvervsstøtteordninger. Det er både et problem for virksomhederne og for samfundet. Derfor synes vi, at der er behov for et grundigt eftersyn af de eksisterende ordninger,” siger administrerende direktør i FSR – danske revisorer, Charlotte Jepsen.
 
Det kræver støtte at søge støtte
Hos de små og mellemstore virksomheder, som står for næsten 60 procent af omsætningen i det private erhvervsliv, er begrænset adgang til finansiering en af de største barrierer for vækst. De små og mellemstore virksomheder udgør om nogen vækstlaget i Danmark, men det er samtidig de små virksomheder, som har de færreste ressourcer til at sætte sig ind i de mange støtteordninger.

Netop ressourcer er et nøgleord, når virksomhederne skal søge støtte, viser FSR’s undersøgelse. Seks ud af 10 revisorer vurderer, at virksomhederne må opgive, fordi det paradoksalt nok kræver for mange ressourcer at ansøge om støtte. Og halvdelen af revisorerne mener, at der bliver stillet for mange krav til virksomhedernes projekter for at komme i betragtning til støtte.
For at få del i de offentlige støttekroner skal virksomhederne opfylde en række specifikke krav til det enkelte projekt, der søges støtte til.

”Ansøgningsprocessen til de enkelte ordninger er ofte kompliceret og baseret på, at formen er vigtigere end indholdet. Virksomhederne skal levere budgetter og tekniske beskrivelser for overhovedet at komme i betragtning til støtten. Det er netop de ting, de små virksomheder ofte har brug for støtte til at lave. Sagt med andre ord skal de mindre virksomheder have støtte for at kunne søge støtte,” siger Charlotte Jepsen.

Gør det let at søge støtte
For at give de små og nyetablerede virksomheder en mulighed for at få del i støtten, er man nødt til at gøre det lettere at ansøge. I november 2010 tog regeringen et skridt i den rigtige retning, da den oprettede internetportalen vækstguiden.dk, som giver overblik over nogle af de offentlige tilbud.

”Portalen er et godt initiativ, som gør det lettere for virksomhederne at finde frem til de forskellige støtteordninger. Men portalen gør ikke ansøgningsprocessen lettere, og hvis man virkelig vil hjælpe de små og nyetablerede virksomheder, er det her man skal sætte ind. Man bør tage alle de mange støtteordninger og gentænke dem samlet for at sikre, at også de små og nyetablerede virksomheder har mulighed for at få del i støtten,” siger Charlotte Jepsen.


Om erhvervsstøtten

2011
I 2011 er den samlede erhvervsstøtte opgjort til 20 mia. kroner
7,9 mia. kroner er ordninger på finansloven mv.
12,1 mia. kroner er erhvervsstøtte gennem skattesystemet

2010
I 2010 var den samlede erhvervsstøtte 23,6 mia. kroner
10,2 mia. kroner var ordninger på finansloven mv.
13,3 mia. kroner var erhvervsstøtte gennem skattesystemet

2009
I 2009 var den samlede erhvervsstøtte på 26 milliarder kroner
12 mia. kroner var ordninger på finansloven mv.
14 mia. kroner var erhvervsstøtte gennem skattesystemet
 
Kilder: Redegørelse om erhvervsstøtte 2011 og Redegørelse om erhvervsstøtte 2010


Kendskab til erhvervsstøtten:
Knap ni ud af 10 revisorer vurderer, at deres kundevirksomheder enten har et ringe eller intet kendskab til de offentlige erhvervsstøtteordninger.
Knap ni ud af 10 revisorer vurderer, at deres kundevirksomheder enten har et ringe eller intet kendskab til de offentlige erhvervsstøtteordninger. 
Kilde: Revisorbranchens Ekspertpanel, september 2010


Læs mere

 > FSR’s forslag om én indgang til det offentlige erhvervsfremmesystem

 > Revisorbranchens Ekspertpanel - Barrierer for vækst og produktivitet
    September 2010


Yderligere oplysninger
Charlotte Jepsen
Adm. direktør
3369 1098 / 4044 4576

Anders Lau
Kommunikationschef
4220 3086