FSR og Dansk Revisorforening fusionerer

PressemeddelelseFælles pressemeddelelse fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) og Dansk Revisorforening

FSR - danske revisorer

Danmarks to revisorforeninger går sammen om at skabe en ny fremtrædende og toneangivende brancheforening og erhvervsorganisation inden for revision, regnskab, skat og virksomhedsøkonomi

Bestyrelserne hos de registrerede revisorer og de statsautoriserede revisorer har truffet principbeslutning og indstiller til foreningernes generalforsamlinger, at de to foreninger fusioneres.
Den historiske sammenlægning af de to gamle revisorforeninger skal være med til at sikre branchen øget politisk gennemslagskraft og optimale rammebetingelser i fremtiden. Den nye revisorforening får som sin fornemste opgave, at varetage revisionsfirmaernes faglige og politiske interesser, både nationalt og internationalt.

Foreningernes medlemmer træffer den endelige beslutning om en sammenlægning på foreningernes generalforsamling i maj.

Formand for de registrerede revisorer Per Krogh:
"Det er en historisk beslutning vi har truffet i dag. Fusionen er et stort fremskridt for vores branche. Sammen har vi grundlagt en ny og stærk forening, som vil skabe store resultater til gavn for begge foreningers medlemmer. Hver for sig har vi vores styrker. Nu tager vi det bedste fra begge foreninger og skaber noget endnu bedre og endnu større sammen."

Formand for de statsautoriserede revisorer Kurt Gimsing:
"Vores vision er, at skabe Danmarks stærkeste brancheforening inden for revision, regnskab, skat, finansiering og virksomhedsøkonomi. Vi vil være den fagligt førende og toneangivende erhvervsorganisation på vores område. Sammen får vi én klar og troværdig stemme i samfundsdebatten og i samarbejdet med politikere og myndigheder."

Nordens største revisorforening
Den nye revisorforening bliver Nordens største revisorforening med sammenlagt over 800 medlemsvirksomheder og over 6.000 enkeltstående medlemmer. Til sammenligning har den svenske revisorforening godt 5.900 medlemmer og den norske revisorforening 4.900 medlemmer.

Formand for de statsautoriserede revisorer Kurt Gimsing:
"Tilsammen repræsenterer vi nu 800 medlemsvirksomheder og 6.000 medlemmer. Dermed bliver vi Nordens største revisorforening. Det betyder, at vi står meget stærkt som forhandlingspartner ikke bare herhjemme, men også i EU sammenhænge."
  
Formand for de registrerede revisorer Per Krogh:
”Fusionen afspejler, hvad der sker i vores omverden. Andre nordiske revi-sorforeninger har allerede valgt at fusionere. Samtidig ser vi andre erhvervs-organisationer, virksomheder og institutioner blive lagt sammen. Det sker for at vokse og styrke sin position på markedet."

Én uddannelse, én branche en forening
Foreningernes bestyrelser er samtidig blevet enige om at anbefale Revisorkommissionen en fælles revisoruddannelse for statsautoriserede og registrerede revisorer. Den nye revisoruddannelse skal sikrer tilstrækkeligt med kvalificerede revisorer i branchen.

Formand for de registrerede revisorer Per Krogh:
"Én uddannelse, én branche, én forening. Det giver god mening. I den brede offentlighed har det været svært at kende forskel på en registreret og en statsautoriseret revisor. Det ændrer vi nu på. Målet er, at beståelsesprocenten skal op og gennemsnitsalderen for en færdiguddannet revisor skal ned."

Formand for de statsautoriserede revisorer Kurt Gimsing:
"Det er væsentligt for begge foreninger, at fremtidens revisor matcher virksomhedernes krav – små såvel som store - og lever op til rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant. Derfor skal fremtidens revisor fortsat have et højt fagligt niveau."


Kontaktpersoner:
Kurt Gimsing, formand for Foreningen af Statsautoriserede Revisorer: 2529 3313
Per Krogh, formand for Dansk Revisorforening: 2081 7450

Fakta om den nye revisorforening
Ny revisorforening for alle godkendte revisorer i Danmark:

• 800 medlemsvirksomheder.
• Flere end 6.000 revisorer som medlemmer.
• Nordens største revisorforening
• Branchen omsætter for godt 15 mia. kr. årligt