Hæder til revisorstuderende

PressemeddelelseFSR – danske revisorer har på foreningens årsmøde - Revisordøgnet 2011 - netop overrakt Tryghedsordningens Uddannelsespris for årets bedste eksamensopgave på den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor og for bedste kandidatafhandling på cand.merc.aud.-studiet.

FSR - danske revisorer

FSR – danske revisorers Tryghedsordningens Uddannelsespris for bedste eksamensopgave på den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor går til det sydfynske, hvor Lone Krog Christensen fra Revision Faaborg vinder æren og de 17.500 kroner. Prisen for bedste kandidatafhandling på cand.merc.aud.-studiet gik til Morten Flugt Fix fra COWI.

Lone Krog Christensen har skrevet en opgave med titlen: ’Beskatning af fysiske personers kursgevinster og –tab på fordringer”, som løber med prisen og får følgende ord med på vejen af bedømmelsesudvalget:

”Lone Krog Christensen skal have prisen for bedste opgave, fordi opgaven omhandler et emne, som er særligt aktuelt på grund af regelændringen i januar 2010. Regelændringen omfatter især kunder som er SMV-revisorernes målgruppe, hvorfor opgaven tjener som et udmærket opslagsværk for den praktiserende revisor. Samtidig er opgaven systematisk og forklarende opbygget med et let og læsevenligt sprog. Disse kvaliteter i opgaven gør, at bedømmelsesudvalget finder opgaven værdig til præmiering.”

38-årige Lone Krog Christensen, som er bosat i Ringe, er ikke meget for selv at give et bud på, hvorfor netop hendes opgave bliver præmieret:

”Jeg er glad og overrasket, Jeg har svært ved at svare på, hvorfor den er god - det må være op til andre at bedømme. Men jeg valgte at skrive en opgave om noget, jeg kan bruge i mit daglige virke som revisor og det, synes jeg, er lykkedes.”

Hvis alt går vel, kan prisvinderen snart føje endnu en titel til – som registreret revisor - når hun om 14 dage skal til den mundtlige kvalifikationseksamen.

Opgave med stor gavn for SMV-revisorer
Prisen for bedste kandidatafhandling på cand.merc.aud.-studiet går til Morten Flugt Fix, der efter fire år hos PwC for nylig er blevet ansat som Group Controller hos COWI.

Hans prisvindende opgave har titlen ”Kapitalkrav og kapitalbegrænsninger i den nye selskabslov” og vinder med begrundelsen:

”Morten Flugt Fix skal have prisen for bedste opgave, fordi opgaven har en god problemstilling med relevante forhold til kunderådgivning for revisorer. SMV-revisorerne kan have stor gavn af denne opgave, fordi den kommer rigtig godt i dybden angående kapitalkravene, herunder også de ansvarsmuligheder der hviler på selskabernes ledelse. Da opgaven også er systematisk opbygget, læsevenlig og behandler ændringerne både teoretisk og praktisk, finder bedømmelsesudvalget, at opgaven er værdig til præmiering.”

 

FAKTA:

FSR - danske revisorer uddeler i 2011 Tryghedsordningens Uddannelsespris, der tidligere har været uddelt af Dansk Revisorforening/Foreningen Registrerede Revisorer FRR. Bag uddannelsesprisen står Topdanmark og dahlberg assurance brokers.

Prisen falder i år i to lige store dele: En pris på 17.500 kr. til en afsluttende skriftlig opgave på den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor og en pris på 17.500 kr. til en kandidatafhandling på cand.merc.aud.-studiet.

Kriterierne for den afsluttende opgave på den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor og for kandidatafhandling på cand.merc.aud.-studiet er:

  • En god bedømmelse af uddannelsesstedet.
  • En interessant og relevant problemstilling med udgangspunkt i virksomheder som tilhører Årsregnskabslovens klasse A og B og som har relevans for SMV-revisorer
  • Praksisnær.

Ved vurderingen vægtes derudover nytænkning og kreativitet

Opgaverne:
Du har mulighed for at hente Lone Krog Christensens opgave her:
Beskatning af fysiske personers kursgevinster og -tab på fordringer (pdf)