Krav om revisorerklæring ved lån i Nationalbanken

PressemeddelelseNationalbanken har i dag givet bankerne nye lånemuligheder mod sikkerhed i deres udlån. For at benytte de nye lånemuligheder er det et krav, at banken indhenter en revisorerklæring, der bekræfter lånenes tilstedeværelse og bonitet.

Revision

Nationalbanken har i dag givet bankerne nye lånemuligheder mod sikkerhed i deres udlån.

Nationalbanken har den 30. september besluttet at udvide pengeinstitutternes adgang til at optage lån ved at åbne for, at pengeinstitutterne kan optage lån mod sikkerhed i deres egne udlån.

Ordningen skal ses som en håndsrækning til den finansielle sektor og deres funding-muligheder i forbindelse med, at statens garantier over for sektoren udløber i 2012 og 2013. 

For at benytte de nye lånemuligheder er det et krav, at banken indhenter en revisorerklæring, der bekræfter lånenes tilstedeværelse og bonitet, og at pengeinstituttet har de nødvendige forretningsgange og procedurer.

Kravene til erklæringsafgivelsen er udformet på basis af et konstruktivt samarbejde mellem Nationalbanken og FSR - danske revisorer.

Udover muligheden for at etablere lånefaciliteter mod sikkerhed i egne udlån, har Nationalbanken også givet mulighed for at tage 6-måneders-lån som et tillæg til de nuværende 7-dages-lån.

”Ordningen er et meget vigtigt instrument i at genskabe tilliden til banksektoren i Danmark frem mod udløbet af de udstedte individuelle statsgarantier. Hertil kommer, at ordningen er et vigtigt signal overfor udenlandske investorer og långivere,” siger Lars Rhod Søndergaard, formand for FSR - danske revisorers finansielle udvalg.


Læs mere
> Læs mere om ordningen på Nationalbankens hjemmeside (pdf)