Lempelse af omstridt lovforslag om skat på generationsskifter får politisk medvind

PressemeddelelseEfter bred kritik fra både erhvervsliv og revisorbranchen har Skatteministeren lempet rammerne for den foreslåede ændring af successionsreglerne. Det lempede lovforslag gik i dag igennem ved 2. behandlingen i Folketinget

FSR - danske revisorerSkat

Regeringen og Konservatives aftale om en lempelse af lovforslaget om succession er netop gået igennem 2. behandlingen i Folketinget. Dermed tyder alt på, at den endelige grænse for, hvornår en virksomhed er en pengetank, ender på 50 procent.
I første omgang lagde lovforslaget op til, at selskaber, som har mere end 25 procent af sine værdier anbragt i finansielle aktiver, skulle opfattes som pengetanke.
 
”Tidligere lå grænsen på 75 procent, så selv med lempelsen vil lovforslaget betyde en stramning af reglerne. Men når det er sagt, så er det rigtigt positivt, at man har lyttet til kritikken og hævet grænsen. Det betyder, at langt færre virksomheder omfattes af lovændringen. Dermed ser det ud til, at vi kan undgå, at en lang række generationsskifter lægges på is som følge af lovændringen,” siger formand i FSR – danske revisorers skatteudvalg, John Bygholm.

Dyrt at generationsskifte pengetanke
Grænsen, for hvornår et selskab er en ”pengetank”, har stor betydning i forbindelse med generationsskifter (salg til familie eller nære medarbejdere), da en ”pengetank” ikke kan generationsskiftes med succession.
 
Når en virksomhed generationsskiftes med succession, skal der ikke afregnes med SKAT i forbindelse med salget. Det betyder, at den nye ejer også overtager den skat, der er tilknyttet aktierne i virksomheden, og det vil typisk resultere i, at køber skal betale mindre for selve virksomheden.

”Problemet i forhold til generationsskifterne er, at virksomheder, som ikke kan overdrages med succession, vil blive markant dyrere, da sælger først skal afregne med SKAT. Den afregning vil sælger være nødt til at regne ind i salgsprisen for virksomheden, og den ekstraomkostning kan i praksis gøre virksomhederne usælgelige,” forklarer John Bygholm og uddyber:

” Den eneste reelle mulighed for at finansiere generationsskiftet er ved hjælp af midler fra selskabet selv. Det kan i værste fald medføre, at man må frasælge værdifulde dele af virksomheden for at finansiere generationsskiftet. Når vi står i en økonomisk krise, hvor det er centralt at få gang i væksten, vil det være en mærkelig øvelse at tvinge sunde virksomheder ud i. Derfor er det positivt for virksomhederne, at man i det mindste er blevet enige om at lempe lovforslaget,” siger John Bygholm.