Ny formand for revisorerne

PressemeddelelseMed 6000 medlemmer bliver den fælles forening en af de store danske erhvervsorganisationer. Styrken skal bruges til større politisk indflydelse til gavn for branchen og dansk erhvervsliv, lover den nyvalgte formand Morten Speitzer Renge.

FSR - danske revisorer

FSR, Dansk Revisorforening og REVIFORA’s medlemmer sagde på en række generalforsamlinger den 19. maj ja til at slå de tre revisorforeninger sammen til en fælles forening: FSR – danske revisorer. Med 6000 medlemmer bliver foreningen en af de store danske erhvervsorganisationer. Styrken skal bruges til større politisk indflydelse til gavn for branchen og dansk erhvervsliv, lover den nyvalgte formand Morten Speitzer Renge.

”Branchen er midt i en spændende udvikling, hvor vi globalt oplever større konkurrence og krav fra kunderne. Vi skal i den danske revisionsbranche kunne matche de globale kunder. Samtidig er revisor en tæt rådgiver for mange små og mellemstore virksomheder. Det kræver noget af os som branche, og derfor er en det en klar fordel, at vi nu kan tale med én stemme over for politikere, det øvrige erhvervsliv og omverdenen generelt,” siger Morten Speitzer Renge.

Fod på revisorlovgivning og standarder
Den nye formand er langt fra et nyt ansigt i foreningsøjemed. De seneste tre år har han siddet som viceformand i FSR’s bestyrelse, og inden da har han siddet 10 år i foreningens Revisionstekniske Udvalg, de ni år som formand.
Det store arbejde Morten Speitzer Renge har lagt i Revisionsteknisk Udvalg betyder, at han om nogen har indsigt i revisorlovgivningen. Han har været en drivende kraft i beslutningen om at få fornyet revisorloven og få de internationale revisionsstandarder klarificeret og oversat til dansk. Han er så at sige foreningens Mr. Audit.

Som formand i den nye forening bliver det dog ikke detaljerne i revisionsstandarderne, Morten Speitzer Renge skal koncentrere sin tid om. Der skal i stedet arbejdes for at varetage revisionsfirmaernes faglige og politiske interesser, både nationalt og internationalt. Men i første omgang er det servicen til foreningens medlemmer, den nye formand vil fokusere foreningens energi på.

”Med en større forening får vi en større kritisk masse. Det giver os bedre muligheder for at servicere medlemmerne, og det skal medlemmerne meget hurtigt mærke ved, at vi udnytter synergierne ved fusionen til at tilbyde professionel service. Helt konkret skal det eksempelvis ske ved, at vi tilbyder en bredere vifte af kurser og nye produkter, som kan understøtte medlemmernes forretning,” siger Morten Speitzer Renge.

Let revisionsbyrderne for de små og mellemstore virksomheder
En anden prioriteret opgave for Morten Speitzer Renge bliver foreningens arbejde med at indføre en ny særlig revisionsstandard for små og mellemstore virksomheder.

”Behovet for revision er dog ikke nødvendigvis det samme i en lille lokal håndværksvirksomhed og en stor international koncern. Men lovreglerne for en revision er langt hen ad vejen de samme. Derfor har vi foreslået at indføre en ny revisionsstand, som er målrettet de små og mellemstore virksomheders behov,” siger Morten Speitzer Renge og uddyber:

”Den nye standard giver ikke helt den samme sikkerhed som en revision – men den skaber en fornuftig balance mellem de små virksomheders behov for forenkling og hensynet til kontrol og gennemsigtighed. Ved at indføre den nye standard får virksomhederne lettet deres administrative byrder, og det bliver samtidig muligt at opretholde en fornuftig kontrol, kvalitet og troværdighed i den information, som flyder fra virksomhederne til både kreditorer, investorer og andre regnskabsbrugere.”

Ny revisoruddannelse skal fremtidssikre revisorerne
På den helt korte bane er arbejdet med at følge revisorforeningernes forslag om en ny revisoruddannelse til dørs også vigtig for Morten Speitzer Renge. Analyser viser, at revisorbranchen ligesom mange andre brancher kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Derfor har foreningen foreslået en ny struktur for revisoruddannelsen, der skal sikre, at revisionsvirksomhederne også i fremtiden har kandidater, som kan løfte de høje faglige krav, der stilles til revisorerne.
 
”I dag skal kandidaterne op til én eksamen – og dumper man, skal man vente et år før man kan prøve igen. Kombiner det med, at det i dag kun er omkring 40 procent, som består den endelige eksamen. Det hænger selvsagt ikke sammen med, at revisorbranchen står overfor mangel på arbejdskraft. Derfor foreslår vi blandt andet, at man tager den afsluttende eksamen og deler op i flere bidder – vel at mærke uden at sænke det faglige niveau – dermed får du stadig det hele, men de enkelte bidder bliver lettere at spise,” forklarer Morten Speitzer Renge om forslaget til den nye uddannelse.

Teknologi finder tiden til foreningsarbejdet
Der er ikke tvivl om, at den nye formand får nok at se til i den nærmeste fremtid, og her kan en af hans personlige kæpheste måske hjælpe ham med at overskue hele arbejdsmængden.

”Jeg interesserer mig meget for ny teknologi – ud fra den betragtning, at effektiv anvendelse af den både privat og arbejdsmæssigt giver mig mere tid. Hvis jeg kan bruge teknologi - for eksempel smartphones eller andet - til at nå ting i løbet af dagen, som jeg ellers skulle nå om aftenen, så synes jeg, det er genialt – og så er det sjovt samtidig,” siger Morten Speitzer Renge, der dog må indrømme, at han nok ikke slipper helt for aftenarbejde, når den nye forening skal køres sikkert i gang.

Læs mere
 > Forslag om en særlig SMV-standard
 > Fremtidens revisoruddannelse 

CV – Morten Speitzer Renge

- 49 år, statsautoriseret revisor
- Er gift og har tre børn
- Interesserer sig meget for teknologi – ud fra den betragtning, at effektiv anvendelse af den både privat og arbejdsmæssigt giver mere tid – og så er det samtidig sjovt

- Er i dag partner hos Deloitte, hvor han har været ansat i 27 år
 - Startede sin karriere hos Arthur Andersen i 1984 efter overstået HA-eksamen.
- Var i 1988 og 1989 udstationeret i Chicago, USA
- Blev statsautoriseret revisor i 1990
- ISO 9000 Lead Assessor Examination fra BSI, 1994
- Har hos Deloitte blandt andet arbejdet med større virksomheder som Coop Danmark inden for detailbranchen og TDC, Telenor/Sonofon, Tele2 og SAP inden for it- og telebranchen  

- Har været en del af FSR’s udvalgs- og bestyrelsesarbejde i siden 1998
- Har siddet i FSR’s Revisionstekniske Udvalg i 10 år og været formand for udvalget i ni år. I udvalget har han blandt andet været med til at sætte fingeraftryk på revisorlovgivningen og været en del af forhandlingerne om øget kvalitetskontrol i kølvandet på Enron-skandalen i 2001.
- I 2008 sagde han farvel til Revisionsteknisk Udvalg og blev i stedet viceformand FSR’s bestyrelse
- Blev maj 2011 valgt som formand for den fusionerede revisorforening: FSR – danske revisorer