Ny revisorforening bliver Nordens største

PressemeddelelseMedlemmerne i de tre revisorforeninger, FSR, Dansk Revisorforening og REVIFORA sagde i dag ja til at fusionere og dermed skabe en ny stor dansk erhvervsorganisation med over 6.000 medlemmer. Den nye organisation, som lyder navnet FSR – danske revisorer, bliver samtidig Nordens største revisorforening

FSR - danske revisorer

Medlemmerne i de tre revisorforeninger, FSR, Dansk Revisorforening og REVIFORA sagde i dag ja til at fusionere og dermed skabe en ny stor dansk erhvervsorganisation med over 6.000 medlemmer. Den nye organisation, som lyder navnet FSR – danske revisorer, bliver samtidig Nordens største revisorforening

Over 6.000 personmedlemmer, som repræsenterer 800 medlemsvirksomheder, der indgår i en branche med en samlet omsætning på mere end 15 milliarder kroner. Det er de faktuelle nøgletal for Danmarks nye revisorforening – FSR – danske revisorer. Den nye forening blev stiftet den 19. maj, da medlemmerne af de tre revisorforeninger FSR, Dansk Revisorforening og REVIFORA på en række generalforsamlinger med stort flertal sagde ja til at fusionere de tre foreninger.

Indtil i dag har de tre foreninger dækket hver sin del af revisorbranchen. FSR repræsenterer de statsautoriserede revisorer og har knap 3.000 medlemmer. Dansk Revisorforening (tidligere Foreningen af Registrerede Revisorer) repræsenterer de registrerede revisorer og har cirka 2.000 medlemmer. REVIFORA (tidligere Foreningen af yngre revisorer) repræsenterer hovedsageligt de yngre revisorer og revisorer under uddannelse, foreningen har cirka 2.000 medlemmer.
Med fusionen vil den nye forening, FSR – danske revisorer, dermed bredt repræsentere hele revisorbranchen.

Afgående formand for FSR, Kurt Gimsing, glæder sig over, at den nye forening er en realitet:

”Det er en stor dag for den danske revisorbranche. Nu samler vi de tre revisorforeninger under én hat og skaber en ny stor erhvervsorganisation i den absolutte sværvægtsklasse. Når de tre foreninger samles i én, er der helt klart basis for synergier, som vil komme medlemmerne til gode. Sammen kan vi skabe store resultater for medlemmerne i form af effektiv politisk interessevaretagelse og medlemsservice i verdensklasse”.

Fusion er gået stærkt
Beslutningen om en fusion af de tre revisorforeninger blev truffet på et fælles bestyrelsesmøde den 7. marts 2011. Siden er det gået stærkt, og fusionen har taget konkret form i løbet af ganske få måneder.

Det har været en travl periode i de tre foreninger. Det kan den afgående formand i Dansk Revisorforening og kommende viceformand i FSR – danske revisorer, Per Krogh, skrive under på:

”Det er gået stærkt. Med sammenlægningen er der skrevet dansk revisorhistorie i dag. Det var der ikke mange, der havde ventet for blot få måneder siden. Med fusionen imødekommer vi for det første et meget stort ønske hos vores medlemmer om at gå sammen for at skabe værdi for hele branchen. For det andet imødekommer vi et stort ønske hos vores interessenter om, at revisorforeningerne optræder sammen og taler med én stemme”.

Ønske om maksimal indflydelse
REVIFORA, der repræsenterer ca. 2000 hovedsageligt yngre revisorer, var ikke sen til at koble sig på fusionsplanerne. Den principielle beslutning blev truffet den 15. marts, hvor REVIFORAs bestyrelse underskrev en rammeaftale om at blive en del af fusionen mellem Dansk Revisorforening og FSR.

”Det er en god dag for REVIFORAs medlemmer. Vi ønsker at få maksimal politisk indflydelse for de revisorstuderende. Det får vi bedst ved at blive en aktiv del af fremtidens stærke revisorforening. Som en del af den nye forening får vi endnu bedre mulighed for at skabe den bedste uddannelse for de studerende og understøtte det faglige og det sociale miljø på uddannelsesinstitutionerne”, siger Thomas Holm Christensen, afgående formand for REVIFORA.

 

Fakta: Afstemningsresultaterne

FSR:
På FSR’s ekstraordinære generalforsamling den 19. maj stemte 1002 ja til fusionen og 1 undlod at stemme.

Dansk Revisorforening:
På Dansk Revisorforenings ekstraordinære generalforsamling den 19. maj stemte 322 ja til fusionen og 8 nej.

REVIFORA:
På REVIFORAs ekstraordinære generalforsamling den 19. maj gav medlemmerne et enstemmigt ja til fusionen.

 

Yderligere oplysninger:
Formand for FSR, Kurt Gimsing
Tlf: 2529 3313, Mail: kgimsing@kpmg.dk

Formand for Dansk Revisorforening, Per Krogh
Tlf: 2081 7450, Mail: pk@hostruphus.dk

Formand for REVIFORA, Thomas Holm Christensen:
Tlf: 3818 3506, Mail: thchristensen@kpmg.dk