Ny revisoruddannelse skal sikre kvalificeret arbejdskraft

PressemeddelelseNy revisoruddannelse skal sikre mere kvalificeret arbejdskraft til branchen. I et fælles forslag til en ny uddannelsesstruktur finder Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og Dansk Revisorforening midlet til at øge arbejdskraftudbuddet af revisorer ved at sikre højere beståelsesprocenter blandt kandidaterne, vel at mærke uden at slække på det faglige niveau.

Uddannelse

Ny revisoruddannelse skal sikre mere kvalificeret arbejdskraft til branchen. Midlet til at øge arbejdskraftudbuddet af revisorer i fremtiden er at sikre højere beståelsesprocenter blandt kandidaterne, vel at mærke uden at slække på det faglige niveau.

Revisorforeningerne (FSR og Dansk Revisorforening) har efter et grundigt analysearbejde netop sendt deres fælles anbefalinger til en ny revisoruddannelse til Revisorkommissionen. Det er Revisorkommissionen, der på baggrund af input fra revisorforeningerne og andre erhvervsorganisationer, sender sin endelige anbefaling til regeringen.

”Det er væsentligt for begge foreninger, at fremtidens revisor matcher virksomhedernes krav og lever op til sin rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant. Derfor skal fremtidens revisor fortsat have et højt fagligt niveau. Revisoruddannelsen skal fortsat være et stærkt fundament for at sikre robust revision og kompetent rådgivning fremadrettet”, siger administrerende direktør i FSR Charlotte Jepsen.

Hækkeløb frem for højdespring
Anbefalingerne fra revisorerne indeholder blandt andet forslag om et nyt eksamensforløb med fagopdelte eksaminer (hækkeløb frem for højdespring), forslag om en ny og enklere måde at eksaminere på. Samtidigt foreslås det, at andre kandidatgrader fx cand.merc. i finansiering og regnskab, cand.oecon. og cand.polit. skal være adgangsgivende til forløbet frem mod revisoreksamen. 

”Der bliver mangel på revisorer i fremtiden, derfor er det vigtigt at få beståelsesprocenten højere op, men også at tiltrække flere med beslægtede kandidatgrader til revisorfaget. For at hæve beståelsesprocenten vil vi billedligt talt satse på ”hækkeløb frem for højdespring”. Konkret betyder det, at den afsluttende skriftlige eksamen erstattes af tre eksaminer. På den måde undgår vi, at kandidaterne sætter 10 års lærdom på ét bræt ved den afsluttende skriftlige eksamen”, siger Charlotte Jepsen.

Titlen er statsautoriseret revisor
Foreningerne er enige om at foreslå, at den fremtidige titel for den ny revisoruddannelse bliver statsautoriseret revisor. Titlen signalerer høj faglighed, integritet og professionalisme. Til gengæld skal personer, der er beskikket som registreret revisor og som ønsker at blive statsautoriseret revisor, have mulighed for at gå til eksamen og opnå beskikkelse som statsautoriseret revisor uanset, at otteårskravet ikke er opfyldt.

”Foreningerne lægger stor vægt på fleksibilitet for dem, der ønsker at konvertere deres nuværende registrering til en statsautorisation. Vi vil ikke hægte generationer af dygtige, ambitiøse registrerede revisorer af udviklingen”, siger Charlotte Jepsen.

Foreningerne er derudover enige om, at allerede uddannede registrerede revisorer og – naturligt nok - statsautoriserede revisorer beholder deres respektive titler.

 

FSR og Dansk Revisorforenings oplæg til den nye revisoruddannelse
 > Oplæg til nyt eksamensforløb for fremtidens revisor (pdf)

Vejen til den nye revisoruddannelse
Startskuddet til debatten om et serviceeftersyn af revisoruddannelsen lød ved en konference i september 2009. hvor FSR var vært. Forslaget om et serviceeftersyn af uddannelsen var motiveret af, at regler og rammer for revisors uddannelse ikke er ændret væsentligt siden 1980’erne samtidig med, at regler og rammer for revisors virke er ændret løbende med internationale standarder og nationale ændringer af bl.a. årsregnskabsloven og skattelovgivningen.
I juni 2010 besluttede Regeringen at give revisoruddannelsen et serviceeftersyn.
I marts 2011 har Revisorforeningerne efter et grundigt analysearbejde sendt deres fælles anbefalinger til en ny revisoruddannelse til Revisorkommissionen. Det er Revisorkommissionen, der blandt andet på baggrund af input fra revisorforeningerne giver sin endelige anbefaling til en ny revisoruddannelse til regeringen.