Ny vækstpakke letter adgang til finansiering

PressemeddelelseRegeringens vækstudspil: FSR – danske revisorer hilser forslagene til at forbedre virksomhedernes finansieringsmuligheder velkomne

SMVFSR - danske revisorer

Under overskriften ”Holdbar Vækst” har regeringen lanceret sit udspil til, hvordan der skal sættes gang i væksten i Danmark. Med i vækst-pakken er to initiativer, som skal forbedre de små virksomheders muligheder for at få finansiering. Det er forslag om at styrke kom-i-gang-lån til iværksættere og udbygge rammen for eksportkaution.

FSR – danske revisorer hilser forslagene til at forbedre virksomhedernes finansieringsmuligheder velkomne:

”Regeringens udspil er et skridt i den rigtige retning. Når vi spørger revisorerne, er den klare melding, at de små virksomheder fortsat har store problemer med at tiltrække risikovillig kapital til vækst. Vi havde dog gerne set, at forslagene i kroner og ører udgjorde en endnu større del af den samlede vækstpakke, da de små og mellemstore virksomheder om nogen udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv,” siger administrerende direktør i FSR – danske revisorer, Charlotte Jepsen og tilføjer:

”Styrkelsen af Kom-i-gang-lånene kan være med til at øge fokus på ordningen, så kendskabet til ordningen bliver større. For at give virksomhederne de bedste muligheder for at få adgang til ordningen er det en god idé at inddrage virksomhedens rådgivere tidligt i forløbet frem mod en ansøgning. Her vil revisorerne gerne hjælpe ordningen på vej gennem dialog med bankerne om, hvad der skal til for at sikre et solidt grundlag for virksomhedernes låne-ansøgninger."

 

Om "Holdbar vækst"

Regeringens pakke ”Holdbar vækst” på 10,8 milliarder kroner omfatter følgende:

- Gang i boligmarkedet og det private forbrug (i alt 1,6 mia. kr.)
- Flere private investeringer og boliginvesteringer (i alt 5,8 mia. kr.)
- Fremrykning af offentlige investeringer (i alt 3,2 mia. kr.)
- Styrket indsats mod ungdoms- og langtidsledighed (i alt 0,3 mia. kr.)

> Læs hele vækstudspillet - "Holdbar vækst" (pdf)