Omvendt bevisbyrde krænker retssikkerheden

PressemeddelelseSF har denne morgen foreslået, at virksomheder skal mødes med omvendt bevisbyrde i sager om transfer pricing. FSR mener, at det er et væsentligt brud på de grundlæggende principper om retssikkerhed, hvis man ikke længere er uskyldig, indtil det modsatte er bevist.

Skat

SF har denne morgen foreslået, at virksomheder skal mødes med omvendt bevisbyrde i sager om transfer pricing. Forslaget kommer, da SF mener, at adskillige virksomheder hvert år undgår at betale skat ved at handle med sig selv til for høje priser og derved sikre, at der ikke er noget overskud i Danmark.

Med forslaget vil det ikke være SKAT, der skal bevise, om virksomhederne har snydt i skat, men virksomhederne som skal bevise, at de ikke har snydt i skat.
FSR mener, at det er et væsentligt brud på de grundlæggende principper om retssikkerhed, hvis man ikke længere er uskyldig, indtil det modsatte er bevist.

Formanden for FSR’s Skatteudvalg, John Bygholm, udtaler:

”Det er et meget drastisk forslag, der bryder med grundlæggende retsprincipper. Alle skal betale den skat, de er forpligtet til – hverken mere eller mindre. Hvis der er huller i lovgivningen, der gør det muligt at unddrage sig skat, så skal de naturligvis lukkes. Men man bør ikke mistænkeliggøre hele erhvervslivet på grund af et øjebliks harme. Vi har et samfund, der bygger på retssikkerhed – både for borgere og virksomheder. Man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Alt andet er en glidebane mod faldende retssikkerhed.”  

Det er endnu ikke blevet præciseret, hvordan forslaget i praksis skal fungere. Virksomhederne er allerede i dag underlagt omfattende krav om dokumentation i forbindelse med transfer pricing. Hvis virksomhederne fremover bliver omfattet af omvendt bevisbyrde i transfer princing-sager, vil det indebære øget administrativt arbejde for virksomhederne - og de allerede store administrative byrder ved de nuværende regler, kan blive opfattet som spildte.

Fakta om transfer pricing
Transfer pricing er et skatteretligt begreb, hvor der ses på prisfastsættelse af transaktioner mellem koncernselskaber.

Ligningslovens § 2 stiller krav om, at der ved handler mellem interesseforbundne parter skal anvendes en markedspris – altså som om handlen var mellem helt uafhængige parter. Der er endvidere krav om, at virksomheder og personer, der er skattepligtige til Danmark, i forbindelse med selvangivelsen skal oplyse, om man har handlet med andre personer eller selskaber, som man er ”forbundet” med.

Loven stiller også krav om, at der skal udarbejdes skriftlig dokumentation for, at prissætningen og vilkårene i aftalen er i overensstemmelsen med almindelige markedsvilkår. Der findes en deltaljeret vejledning fra SKAT, som beskriver, hvordan virksomhederne kan opfylde deres dokumentationspligt. Denne vejledning er udarbejdet på grundlag af OECD’s Transfer Pricing-guidelines.