Ramt af finanskrise ikke revisionskrise

FSR - danske revisorer

DRs nyhedsmagasin "21 Søndag" bragte søndag den 27. november et indslag, der kritiserer revisionen i en række af de banker, der er gået ned som følge af den finansielle og økonomiske krise. Indslaget stillede spørgsmålstegn ved værdien af revisors erklæring på regnskabet, når en række af de banker, der gik ned, forud for nedbruddet havde fået en blank påtegning på regnskabet.

FSR – danske revisorer er parat til at se på påtegningen.
”Når vi kan konstatere, at aktionærer og investorer misforstår indholdet af en blank påtegning og tager det som udtryk for, at virksomheden er en god investering, så må vi sammen med lovgiver overveje, om der er behov for at ændre indholdet og udformningen af påtegningen”, siger adm. direktør i FSR – danske revisorer, Charlotte Jepsen, som reaktion på indslaget.

FSR – danske revisorer anerkender, at det kan være vanskeligt at forstå, at en virksomhed kan gå ned kort efter, at den har fået en blank påtegning på regnskabet. Men her er det vigtigt at forstå, at en påtegning er en meddelelse til investorer og andre regnskabsbrugere om, at regnskabet er korrekt aflagt i overensstemmelse med gældende regler, mens redegørelsen om virksomhedens økonomiske forhold, risikoeksponering og sundhedstilstand i det hele taget fremgår af det af ledelsen udarbejdede regnskab.

”Det er min klare opfattelse, at revisorerne har gjort det rigtige, og at alt er foregået efter reglerne. Det er vigtigt at forstå, at en blank påtegning alene er udtryk for, at indholdet af regnskabet er retvisende for virksomhedens økonomiske situation og følger de gældende regler og standarder”, siger Charlotte Jepsen og tilføjer:

”En blank påtegning giver en høj grad af sikkerhed for, at regnskabet indeholder de informationer, som det skal. Påtegningen er ikke en garanti for, at virksomheden er sund, og den friholder ikke regnskabsbrugerne for at læse og sætte sig ind i regnskabet. Og det er slet ikke en købsanbefaling til investorerne.”

Bankkrak skyldes krisen
Charlotte Jepsen påpeger, at de mange bankkrak i høj grad skyldes virkningerne af den finansielle og økonomiske krise og ikke revisionen af bankerne. En krise som hverken revisorer, bankøkonomer, professorer eller andre eksperter i øvrigt havde forudset, da den ramte verdensøkonomien i 2008. 

”Vi er ramt af en finanskrise – ikke en revisionskrise. De meget store fald i blandt andet ejendomsværdierne, som fandt sted i 2008 havde meget stor indvirkning på bankernes tab. Den slags skal revisor naturligvis forsøge at tage højde for - også i usikre og omskiftelige tider. Men det er vigtigt at huske på, at revision er et øjebliksbillede. Revisor kan lige så lidt som alle andre forudsige fremtiden, og det betyder altså ikke, at den oprindelige vurdering af banken var forkert”, fastslår Charlotte Jepsen.  

Hun medgiver dog gerne, at der kan være behov for at se nærmere på, om de gældende regler og standarder skal justeres i lyset af de voldsomme efterdønninger fra den finansielle og økonomiske krise.

”Man skal være opmærksom på, at hensættelserne til tab i de danske banker lå på et meget lavt niveau i 2008, da finanskrisen brød ud. De nye IFRS-regler fra 2005 er en del af forklaringen på nogle af de problemer, bankerne har kæmpet med. Tidligere havde bankerne mulighed for at opbygge en stødpude til at imødegå dårlige tider. De nye regler betød, at bankerne ikke længere havde samme muligheder for at hensætte til fremtidige tab”, siger Charlotte Jepsen og fortsætter:

”Vi kunne godt tænke os – i den nuværende situation – at man overvejer at vende tilbage til de gammeldags dyder, hvor man polstrer sig til de dårlige tider, når blot det sker på en transparent måde. Vi er derfor åbne overfor at ændre regnskabsreglerne på dette område. Det kunne forebygge nogle af de krak, vi har set og formentlig kommer til at se i fremtiden”, slutter Charlotte Jepsen. 

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Anders Lau

  Kommunikationschef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147