Restriktive regler begrænser skattefrie iværksætteraktier

PressemeddelelseMed et nyt forslag vil Skatteministeriet lempe for beskatningen af de såkaldte iværksætteraktier. Hos Foreningen af Statsautoriserede Revisorer ser man positivt på idéen bag lovforslaget - man tvivler dog på, at forslaget i sin nuværende form vil gøre en stor forskel i praksis.

Skat

Med et nyt forslag vil Skatteministeriet lempe for beskatningen af de såkaldte iværksætteraktier. Ændringen skal gøre det lettere at trække risikovillig kapital til små og mellemstore virksomheder, der er nystartede eller i vækstfasen. I lovforslaget vil ministeriet gøre aktiegevinster på iværksætteraktier skattefrie efter en ejertid på tre år.

Hos Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) ser man positivt på idéen bag lovforslaget – nemlig at gøre det lettere for vækstvirksomheder at tiltrække kapital. Men foreningen tvivler på, at forslaget i sin nuværende form vil gøre en stor forskel i praksis.

”FSR’s helt generelle opfattelse er, at udkastet mange steder er for restriktivt og de mange krav til investor, iværksætterselskabet og venturefond indsnævrer brugbarheden. Mange iværksættere vil derfor forsat spejde forgæves efter den nødvendige risikovillige kapital,” siger formand for FSR's Skatteudvalg, John Bygholm.

FSR foreslår, at lovudkastets generelle kompleksitet og anvendelsesområde bliver genovervejet, så forslaget også i praksis vil gøre det lettere for de små virksomheder at tiltrække kapital.

”Den største barriere for vækst i de små og mellemstore virksomheder er mangel på kapital. Med forslaget prøver man, at gøre det lettere for iværksættere at tiltrække risikovillig kapital. Helt overordnet er det et vigtigt skridt i forhold til at sikre vækst hos de mindre virksomheder, som står for næsten 60 procent af omsætningen i det private erhvervsliv. Nu mangler vi bare at få finpudset detaljerne,” siger John Bygholm.

 

Fakta - forslag om skattefrie iværksætteraktier
Iværksætteraktier er unoterede aktier, som små og mellemstore virksomheder kan udstede for at få en kapitalindsprøjtning, når virksomhederne skal vækste.

Skatteministeriet foreslår at indføre en særlig ordning, hvor afkastet (avancer og udbytter) af selskabers unoterede porteføljeaktier under visse omstændigheder er skattefri. Ordningen skal gælde for nye investeringer i små og mellemstore virksomheder, der er nystartede eller i vækstfasen.

Lovforslaget forventes fremsat med virkning for investeringer, der foretages den 1. juli 2011 eller senere. Det skal dog først godkendes af EU-kommission, da man benytter sig af en undtagelsesmulighed til forbudet mod statsstøtte.

Det foreslås, at følgende betingelser blandt andet skal være opfyldt for, at investoren senere kan sælge aktierne skattefrit: 
 - Der skal være tale om en nytegning af aktier til markedskurs 
 - Investeringen skal ske gennem en venturefond, der drives kommercielt 
 - Herudover skal der på nytegningstidspunktet være tale om enten små iværksætterselskaber (under 50 ansatte og en årlig omsætning eller en samlet årlig balance på under 74,5 mio. kr.) eller et mellemstort (under 250 ansatte og en årlig omsætning på under 373 mio. kr. eller samlet årlig balance på under 321 mio. kr.) 
 - De små iværksætterselskaber skal være i igangsætter-, opstarts- eller ekspansionsfasen, mens de mellemstore iværksætterselskaber skal være i igangsætter- eller opstartsfasen

Læs mere:
> Faglig nyhed: Iværksætteraktier bliver skattefrie (23/03 2011)