Revisorerne sætter fokus på hvidvask

PressemeddelelseRevisor har pligt til at undersøge det nærmere, hvis de har mistanke om hvidvask. Det er en af bestemmelserne i hvidvaskreglerne, som Foreningen af Statsautoriserede Revisorer sætter fokus på i en ny folder om hvidvask.

RevisionOm revisor

Hvad er revisor forpligtet til efter hvidvaskloven? Det ser Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) nærmere på i en ny folder, som beskriver de bestemmelser fra hvidvasklovgivningen, som er særligt relevante for revisorer.

”Vi vil gøre det så overskueligt som muligt for revisor at holde styr på kravene i hvidvasklovgivningen. Det arbejde er den nye folder en del af. Folderen samler op på hele området og er 100 procent målrettet revisors opgaver. Derfor er det vores håb, at den ude i revisionsvirksomhederne kan hjælpe til at gøre reglerne lettere at gå til,” siger administrerende direktør i FSR, Charlotte Jepsen.

Siden det i 2006 blev lovpligtigt at sende underretninger om hvidvask til Bagmandspolitiets Hvidvasksekretariat, er antallet af underretninger om hvidvask mangedoblet. Langt de fleste underretninger kommer fra banker, vekselkontorer og pengeoverførselsvirksomheder. I 2009 stod de for mere end 97 % af i alt 2095 underretninger om hvidvask.

Mistanke om hvidvask skal undersøges
Hvidvaskreglerne betyder, at revisorerne har pligt til at undersøge det nærmere, hvis de har mistanke om hvidvask. Hvis undersøgelsen ikke afkræfter mistanken, skal revisor indberette det. Revisorer er imidlertid sjældent involveret i kundernes pengetransaktioner eller administrerer kundernes penge. Derfor er revisor heller ikke den mest naturlige kilde til mistanke om hvidvask, som fordelingen af underretninger også viser.

”Vi har ingen forventninger om, at revisorerne vil indberette flere sager, fordi vi sætter fokus på området. Det ligger ikke i revisors opgaver at følge kundernes pengeoverførsler på samme måde, som eksempelvis bankerne har mulighed for. Men vi har et ønske om at klæde vores medlemmer bedst muligt på, så de er opmærksomme på reglerne og de faresignaler, der kan være et udtryk for hvidvask,” siger Charlotte Jepsen.

Udover indberetninger af mistanke om hvidvask er der også andre områder, hvor revisorerne er en brik i hvidvaskindsatsen. Det er eksempelvis en del af reglerne, at revisorerne skal undersøge, hvem den reelle ejer af en kunde-virksomhed er.

”Informationen om de reelle ejere kan på længere sigt blive vigtig, når en sag om hvidvask skal trevles op. Det er endnu en grund til, at det er vigtigt, at hvidvaskreglerne er en del af de daglige rutiner hos revisorerne,” siger Charlotte Jepsen.

Folder om hvidvask
 > Hvidvaskreglerne – for revisorer (pdf)

Hvad betyder det, at revisor er omfattet af hvidvaskreglerne?

At være omfattet af loven betyder blandt andet, at:

 > Revisor som udgangspunkt skal kende sin kunde og de reelle (fysiske) ejere
    af den virksomhed, som er revisors kunde
 > Revisor skal være opmærksomhed på, om kunden kan være involveret i
    hvidvask eller finansiering af terrorvirksomhed
    (Her har revisor undersøgelses- og indberetningspligt) 
 > Revisor er ansvarlig for, at revisionsvirksomhedens medarbejdere kender
    reglerne og efterlever dem
 > Det skal dokumenteres, at reglerne efterleves