SMV’ernes foretrukne rådgiver

PressemeddelelseNår de små og mellemstore virksomheder søger rådgivning, går de oftest til revisor.

SMV

Når de små og mellemstore virksomheder søger rådgivning, går de oftest til revisor.
Godt en tredjedel af de små og mellemstore virksomheder tager oftest revisor med på råd, når de søger sparring. Til sammenligning går en femtedel af virksomhederne til advokaten, mens hver tiende går til andre eksterne konsulenter. Det viser en kendskabsundersøgelse som Erhvervs- og Byggestyrelsen har udarbejdet.

SMV’erne udgør rygraden i dansk økonomi og står for næsten 60 procent af omsætningen i det private erhvervsliv. Når de søger rådgivning er det oftest økonomi og finansiering, de vil have hjælp til, viser undersøgelsen.

”Det er revisors kernekompetence at rådgive virksomhederne om økonomi og finansielle nøgletal. Her har virksomhederne erfaringsmæssigt et stort behov for hjælp og rådgivning. Derfor er det ikke så overraskende, at det oftest er revisor, de mindre virksomheder tager med på råd. Revisorerne samarbejder hvert år med titusindvis af iværksættere og SMV’ere. Gennem sin rådgivning kan revisor hjælpe SMV’erne og støtte nye tiltag, der får flere virksomheder ind i et vækstforløb,” siger administrerende direktør i FSR, Charlotte Jepsen.

I kendskabsundersøgelsen har Erhvervs- og Byggestyrelsen spurgt de små og mellemstore virksomheder (SMV), som ikke bruger Væksthusene, hvor de henter rådgivning. I alt har styrelsen udarbejdet seks kendskabsmålinger i perioden mellem efteråret 2008 og december 2010. I alle seks målinger svarer SMV’erne, at det oftest er revisor, de går til, når de søger rådgivning. Efter revisor er det oftest advokater, som tages med på råd.

Den største barriere for vækst bliver større
Undersøgelsen viser også, at 51 procent af de små og mellemstore virksomheder vurderer, at det er blevet sværere at låne penge og få kapital. Her er revisor også en vigtig brik, da pengeinstitutterne lægger stor vægt på revisors vurdering, når de skal låne penge til virksomhederne. En FSR-survey fra 2010 foretaget blandt landet største pengeinstitutter viser, at ni ud af 10 kreditchefer i de største pengeinstitutter tillægger det meget stor værdi, at der er et revideret regnskab, når de skal give kredit.

”Det er velkendt, at mange SMV’ere har store problemer med at opnå finansiering til vækst. Derfor kan SMV’erne få meget ud af at tage revisor med på råd, inden de går i banken,” siger Charlotte Jepsen.

Når SMV’erne og iværksætterne henter sparring

Inden for hvilke områder søger SMV’ere og iværksættere oftest rådgivning? (i pct.) Hvem sparrer SMV’erne og rådgiverne oftest med? (i pct.)
 Økonomi og finansiering  28  Revisor  31
 Salg og markedsføring  27  Advokat  20
 Ledelse og strategi  15  Eksterne konsulenter  10
 Teknologi og innovation  8  Lokal erhvervsservice  6
Kilde: 6. Evaluering af Væksthusene (kendskabsmåling), 2011. Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere:
Erhvervs- og Byggestyrelsens evaluering af Væksthusene
    - Kortlægning af vækstpotentiale i nye og mindre virksomheder