Sponsorbilletter fritages for beskatning

PressemeddelelsePressemeddelelse: I et udkast til et nyt lovforslag lægger skatteminister Peter Christensen (V) op til at fjerne skatten på sponsorbilletter, som medarbejdere får af deres arbejdsgiver.

Skat

Nu er det snart slut med at betale skat af de sponsorbilletter, som en medarbejder får af sin arbejdsgiver. Det fremgår af et udkast til et nyt lovforslag, som skatteminister Peter Christensen (V) sendte i høring den 17. marts.

FSR har i det seneste års tid arbejdet på at få fjernet indberetningspligten og skatten på sponsorbilletterne. Med lovforslaget ser det ud til, at det mål er ved at være nået.

”Jeg er utroligt glad for, at vi endeligt fik den knast væk, fordi den har stor betydning for både kulturinstitutioner og sportsklubber samt arbejdsgivere og medarbejdere. Ændringen får stor økonomisk betydning for kulturinstitutioner og sportsklubber, fordi sponsoraterne klart bliver mere attraktive for arbejdsgiverne, når de sponsorbilletter der typisk følger med et sponsorat er skattefrie for medarbejderne,” siger formand for FSR's Skatteudvalg John Bygholm.

Fuld skattefrihed og væk med indberetningspligten
Under de "gamle" regler (2010) skulle arbejdsgiveren indberette, hvis en medarbejder fik en sponsorbillet til eksempelvis en FCK-kamp, fordi arbejdsgiveren var sponsor.

Den værdi arbejdsgiver skulle indberette – og medarbejderen beskattes af - var dog ikke den pris, arbejdsgiveren havde betalt for billetten, men markedsværdien af billetten.
Det vil sige, at en medarbejder, som eksempelvis fik en sponsorbillet til en landskamp, kunne blive beskattet af flere hundrede kroner pr. billet. Selvom billetterne ikke engang havde kostet arbejdsgiveren 100 kroner.

”Med fjernelsen af indberetningspligten udrydder man en byrde for arbejdsgiverne. Med skattefriheden gør man sponsoraterne mere attraktive. Alt i alt bliver det et plus for alle parter. Arbejdsgiverne får mindre bøvl med sponsoraterne, mens medarbejderne slipper for beskatningen. Og for sportsklubberne og kulturinstitutionerne betyder det, at deres sponsorater bliver mere attraktive for virksomhederne,” siger John Bygholm.
 

Fakta
- Lovforslag: Skattefrihed for sponsorbilletterne
Det er et krav for skattefriheden, at en medarbejder modtager fribilletten som et led i et ansættelsesforhold, og at medarbejderens arbejdsgiver er sponsor ved det sportslige eller kulturelle arrangement.

Derudover er det en forudsætning, at sponsorbilletterne indgår som en tillægsydelse til arbejdsgiverens sponsorkontrakt.
Det vil sige, at arbejdsgiveren i første omgang skal betale for en ”hovedydelse” eksempelvis et reklamebanner, og at billetterne kun er en tillægsydelse.


Yderligere informationer:

Kommunikationschef, Anders Lau
4220 3086