Stor stigning i antallet af forbehold fra revisor

PressemeddelelseOmfanget af revisorforbehold og supplerende bemærkninger på virksomhedernes regnskaber er steget voldsomt under krisen. Oplysningerne er guld værd for banker, kreditorer og andre regnskabsbrugere, mener FSR – danske revisorers administrerende direktør

FSR - danske revisorerRevision
Omfanget af revisorforbehold og supplerende bemærkninger på virksomhedernes regnskaber er steget voldsomt under krisen. Oplysningerne er guld værd for banker, kreditorer og andre regnskabsbrugere, mener FSR – danske revisorers administrerende direktør.

Antallet af revisorforbehold og supplerende oplysninger på virksomhedernes regnskaber er steget voldsomt de seneste år. Fra over 8000 revisorforbehold og supplerende oplysninger på regnskaberne i 2006 til godt 15.500 forbehold i 2009. Det er næsten en fordobling på bare fire år. Hovedparten af forbeholdene findes i regnskaber fra virksomheder i regnskabsklasse B.

Resultatet fremgår af en ny analyse fra FSR – danske revisorer af udviklingen i revisorforbehold og supplerende oplysninger i danske virksomheders regnskaber i perioden 2006 til 2010. Analysen er baseret på en særkørsel hos Experian og egne beregninger.
 
Administrerende direktør i FSR – danske revisorer Charlotte Jepsen, ser analysens resultat som et udtryk for værdien af et revideret regnskab.

”Analysen viser i høj grad værdien af, at regnskaberne bliver reviderede. At en uvildig og uafhængig revisor går ind og tager kritisk stilling til, at det ledelsen oplyser på regnskabet, rent faktisk er dækkende for virksomhedens økonomiske sundhedstilstand. Oplysningerne på det reviderede regnskab er guld værd for banker, kreditorer og andre regnskabsbrugere. Ikke mindst i disse tider med store usikkerheder”, siger Charlotte Jepsen og fortsætter:

”Det er i øvrigt interessant, at hovedparten af forbeholdene vedrører den kategori af virksomheder, som politikerne vil fritage for revisionspligt”.

Figur 1. Udvikling i antallet af revisorforbehold i regnskaber

Kilde: Experian og FSR - danske revisorer


Antallet af forbehold og supplerende bemærkninger på regnskaberne stiger yderligere til over 27.000, hvis man medregner tal for 2010 (se figur). Experian ændrede imidlertid praksis for registrering af data i foråret 2011, så opgørelsen for første gang også indeholder forbehold for tab af mere end 50 pct. af selskabskapitalen. Ændringen af praksis besværliggør en direkte sammenligning med andre år og kan forklare en del af den voldsomme stigning i udviklingen fra 2009 til 2010.

Hovedstaden får flest forbehold
Analysen viser desuden, at den typiske virksomhed, der fremlægger et regnskab med et revisorforbehold eller en supplerende oplysning på regnskabet ligger i hovedstaden og er et anpartsselskab i regnskabsklasse B. Hele 40 pct. af alle regnskaber med forbehold kommer fra virksomheder, der ligger i hovedstadsregionen.

Figur 2. Antal regnskaber med revisorforbehold opdelt på regioner, 2010

Kilde: Experian og FSR - danske revisorer

 
”Det hænger formentlig sammen med, at en meget stor del af virksomhederne ligger i Hovedstadsregionen. Selv om der er en lille overrepræsentation blandt virksomheder i Hovedstadsregionen med forbehold, tror jeg ikke, at man kan tage det som udtryk for at københavnske virksomheder har mere rod i regnskaberne end resten af landet. Det er nok nærmere et udtryk for, at virksomhederne i hovedstadsregionen har oplevet nogle af de største værditab i perioden”, siger Charlotte Jepsen.


Læs hele analysen: Revisors forbehold - september 2011 (pdf)    

Om revisorforbehold
Revisorforbehold dækker i denne sammenhæng over, at revisor har noteret et forbehold eller en supplerende oplysning i sin påtegning på regnskabet. Det kan være et forbehold for manglende dokumentation, manglende bogføring, manglende intern kontrol, forbehold for going concern, forbehold for værdiansættelser, forbehold for f.eks. varebeholdnings tilstedeværelse osv.

Derudover kan der også være tale om en supplerende oplysning på regnskabet. Det kunne f.eks. være hvis revisor bemærker, at virksomheden ikke har indberettet moms til skattevæsenet.