Svært at matche SKAT i retten

PressemeddelelseMere end 8 ud af 10 retssager om skat ender med medhold til myndighederne, viser en ny analyse fra FSR – danske revisorer

SkatFSR - danske revisorer

Skatteyderne står med dårlige odds, hvis de vælger at udfordre en afgørelse fra SKAT i retten. En analyse fra FSR – danske revisorer viser, at skattemyndighederne får fuldt medhold i mere end 8 af 10 retssager ved byretterne. I blot 10 procent af sagerne får skatteyderen fuldt medhold, mens der i de sidste sager gives delvist medhold til skatteyderen.

Statistisk set er det svært at vinde over SKAT. Samtidig har selskaber og fonde ikke siden skattereformen i 2009 haft mulighed for at få godtgjort deres omkostninger ved retssager, de fører mod SKAT, ikke engang, hvis sagen vindes.
Sammenlagt kan de to ting betyde, at virksomheder helt undlader at føre retssager mod SKAT, og det kan have uheldige konsekvenser for retssikkerheden, vurderer formand for FSR – danske revisorers Skatteudvalg John Bygholm.

”Sandsynligheden for at vinde er dårlig, og samtidig kan det blive en bekostelig affære - også selvom man vinder. Det er man godt klar over ude i virksomhederne, og derfor skal der være store beløb på spil, før man overvejer at indbringe en sag for domstolene. Det kan få den uheldige konsekvens, at en stor del af SKAT’s afgørelser aldrig bliver prøvet ved domstolene, og det er uheldigt for retssikkerheden, at en myndighed på den måde næsten automatisk får ret,” siger John Bygholm.

Skatteyderne har ikke fået det lettere de seneste år
Ser man historisk på tallene, viser det sig, at det er blevet sværere for skatteyderne at vinde en skattesag de seneste fire årtier.
En undersøgelse fra 1977 viser, at skatteyderne fik helt eller delvist medhold i 31,6 pct. af sagerne i årene 1967-76. Sidst i 90’erne var tallet faldet til cirka 25 procent, mens tallet i 2002 var 19,9 pct.

”Der er ikke tvivl om, at Skatteministeriet i de senere år har haft medvind hos domstolene. En del af forklaringen kan måske være, at sagerne ofte er meget komplekse både i deres faktiske indhold, og samtidig kræver de fortolkning af særdeles kompliceret lovgivning. I disse sager synes domstolene at være indstillet på langt hen ad vejen at støtte ministeriet,” vurderer John Bygholm.

Til spørgsmålet om, hvorvidt det tallene viser er, at SKAT simpelthen har ret i 80 procent af sagerne, svarer John Bygholm:

”SKAT får jo i hvert fald ret i over 80% af sagerne, men når SKAT også efter eget udsagn vil afprøve grænser for nye synspunkter i retten, forekommer medholdsprocenten meget høj. Opfattelsen af SKAT som en almindelig forvaltningsmyndighed, der bare opkræver den rigtige skat, forekommer at være et levn fra tidligere tider. Når SKAT er part i en sag, bør domstolene ikke give dem en særstatus, hvilket blot øger skatteydernes følelse af at være oppe imod en næsten uovervindelig overmagt,” siger John Bygholm.

Landsretten som ankeinstans
I forhold til de sager hvor landsretten er 2. instans, altså hvor landsretten skal vurdere en dom fra byretterne, viser statistikken et mere svingende resultat, men samlet set vinder SKAT også mere end 8 af 10 sager ved Landsretterne.

Fakta

Analysen er udarbejdet på baggrund af de offentliggjorte domme på SKAT’s hjemmesiden.


Tabel 1: Skattesager med Landsretterne som 1. instans

Landsretten

Antal i alt

Skatteyder fuldt medhold

Skatteyder delvis medhold

Ministeriet fuldt medhold

Antal

Pct.

Antal

Pct.

Antal

Pct.

2004

Østre

Vestre

I alt

79

57

136

6

6

12

7,6

10,5

8,8

3

0

3

3,8

-

2,2

70

51

121

88,6

89,5

89,0

2005

Østre

Vestre

I alt

74

55

129

4

6

10

5,4

10,9

7,8

4

4

8

5,4

7,3

6,2

66

45

111

89,2

81,8

86,0

2006

Østre

Vestre

I alt

81

53

134

2

6

8

2,5

11,3

6,0

6

5

11

7,4

9,4

8,2

73

42

115

90,1

79,3

85,8

Total

Østre

Vestre

I alt

234

165

399

12

18

30

5,1

10,9

7,5

13

9

22

5,6

5,5

5,5

209

138

347

89,3

83,6

87,0

Med domstolsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007, overtog byretterne opgaven som 1. instans i skattesager. Der er dog mulighed for at få henvist principielle sager direkte til landsretten.


Tabel 2: Skattesager med byretterne som 1. instans

Byretten

Antal i alt

Skatteyder fuldt medhold

Skatteyder delvis medhold

Ministeriet fuldt medhold

Antal

Pct.

Antal

Pct.

Antal

Pct.

2007

42

4

9,5

3

7,1

35

83,3

2008

143

17

11,9

9

6,3

117

81,8

2009

108

8

7,4

6

5,6

94

87,0

2010

117

10

8,5

11

9,4

96

82,1

1.1-30.6.2011

76

7

9,2

4

5,3

65

85,5

Total

486

46

9,5

33

6,8

407

83,7Tabel 3:
Skattesager med Landsretterne som 2. instans

Landsretten

Antal i alt

Skatteyder fuldt medhold

Skatteyder delvis medhold

Ministeriet fuldt medhold

Antal

Pct.

Antal

Pct.

Antal

Pct.

2007

17

10

58,9

0

0

7

41,1

2008

20

1

5

1

5

18

90

2009

45

3

6,7

1

2,2

41

91

2010

43

2

4,7

2

4,7

39

90,6

1.1-30.6.2011

19

5

26,3

1

5,3

13

68,4

Total

144

21

14,6

5

3,5

118

81,9

Kontakt

 • Mette Bøgh Larsen

  Skattechef - cand.merc.jur.

  4193 3197
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169