Udvidet gennemgang kan spare SMV’erne for 130 millioner

PressemeddelelseFSR – danske revisorer hilser regeringens vækstpakke velkommen og byder selv ind med et initiativ, der skal bane vejen for vækst ved at lempe byrderne for de små og mellemstore virksomheder.

FSR - danske revisorerSMV
FSR – danske revisorer hilser regeringens vækstpakke velkommen og byder selv ind med et initiativ, der skal bane vejen for vækst ved at lempe byrderne for de små og mellemstore virksomheder.

Bøvlet skal væk i de små virksomheder, så der bliver plads til vækst. Det er grundidéen i regeringens nye vækstpakke. Det er en dagsorden, som FSR - danske revisorer kun kan erklære sig enig i.
Det er også baggrunden for, at FSR – danske revisorer foreslår at indføre en ny revisionsstandard, som er målrettet de små og mellemstore virksomheders behov. Den nye standard, som foreningen har døbt ”en udvidet gennemgang”, giver virksomhederne grundelementerne i en revision, men uden at revisor går helt ned i alle detaljer. Den fremgangsmåde kan ifølge beregninger i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen spare SMV’erne for 130 millioner kroner.

”I FSR – danske revisorer bakker vi op om regeringens vækstdagsorden. Vi skal have de danske virksomheder tilbage på vækstsporet. Derfor er det for os helt centralt, at vi får lempet virksomhedernes byrder, så vi giver de bedst mulige vilkår for vækst. Med dette initiativ byder revisorerne ind med et alternativ til revisionen, der kan spare virksomhederne for 130 millioner kroner. Det er da en lempelse, som er til at tage og føle på,” siger administrerende direktør i FSR – danske revisorer, Charlotte Jepsen.

Opbakning fra virksomheder og banker
I dag er det eneste alternativ til en revision, at de virksomheder, der har mulighed for det, vælger revisionen helt fra.
Det er dog ikke en brugbar løsning, hvis man spørger SMV’erne selv. En rundspørge fra Dansk Erhverv viser nemlig, at over halvdelen af virksomhederne svarer, at de selv i mange tilfælde vil kræve, at deres samarbejdspartnere og leverandører får foretaget en anden form for gennemgang af deres regnskaber fra revisor, hvis de fravælger revision.

Derudover vil det ofte være de små virksomheders banker, der forventer, at virksomhederne møder op med et revideret regnskab, når de skal låne virksomhederne penge. Derfor har der været tvivl, om disse vil acceptere en revisorgennemgang, der giver mindre sikkerhed end en revision.
Den tvivl maner en undersøgelse fra Epinion i jorden. Undersøgelsen viser, at hovedparten af de kreditansvarlige i pengeinstitutterne finder, at en udvidet gennemgang kan være et »udmærket alternativ« til revision – og hvis der er tvivl, vil bankerne bede om sikkerhedsstillelse eller om et traditionelt revideret regnskab.

”Den udvidede gennemgang dækker et behov, som både virksomhederne og bankerne efterspørger. Det, vi mangler nu, er politisk vilje til at sætte den udvidede gennemgang i verden, så vi - helt i tråd med regeringens vækstpakke - kan afkorte listen med byrder og dermed give bedre plads til vækst,” siger Charlotte Jepsen.
 

Figur: Ville I kræve, at jeres samarbejdspartnere og leverandører får foretaget en anden form for gennemgang af deres regnskaber fra revisor, hvis de fravælger revision?

Kilde: Rundspørge blandt virksomheder, Dansk Erhverv (2010).

Læs mere om den udvidede gennemgang:
 > Særlig erklæringsstandard til SMV’erne – en udvidet gennemgang