Kreditklemme: Undgå vækststop - giv virksomhederne flere muligheder for finansiering

PressemeddelelseErhvervs- og Vækstministerens undersøgelse af kreditsituationen viser, at især de mindre virksomheder har problemer med finansiering. FSR – danske revisorer opfordrer til at forbedre virksomhedernes finansierings- og lånemuligheder

SMVFSR - danske revisorer

Det seneste år er kreditmulighederne for erhvervsvirksomhederne strammet. Den samlede mængde udlån fra pengeinstitutterne er faldet, og mange virksomheder oplever, at deres muligheder for at låne er blevet dårligere. Det viser en ny redegørelse om kreditudviklingen i Danmark fra Erhvervs- og Vækstministeriet.

”Mange virksomheder er pressede efter tre svære økonomiske år, og stramningen i kreditsituationen det seneste år har sat yderligere tommelskruer på virksomhedernes økonomi. Derfor kan selv små ændringer i långiversituationen kombineret med ny nedgang i økonomien få store konsekvenser for mange - især de mindre virksomheder,” siger administrerende direktør i FSR – danske revisorer, Charlotte Jepsen, og uddyber:

”Fra vores egne undersøgelser kan vi se, at revisorerne peger på manglende finansiering som en af de største barrierer for væksten i virksomhederne. Samtidig viser kreditundersøgelsen med al tydelighed, at virksomhederne har svært ved at skaffe finansiering gennem en banksektor, som i forvejen er presset på deres udlån. Derfor bør vi se på, hvilke muligheder vi har for at styrke virksomhedernes chance for at få de livgivende lån. En af mulighederne er en styrkelse af Vækstkaution-ordningen.”

Vækstkaution løber hurtigt tør for midler
Vækstkaution giver virksomhederne mulighed for at søge Vækstfonden om kaution for lån i pengeinstitutter og realkreditlån på op til 25 millioner kroner. Fonden kautionerer for 75% af tab efter sikkerheder og øvrige kautioner ved lån for op til 10 millioner kroner og for 65% af tab på det beløb, der overstiger 10 millioner kroner. Vækstkaution en relativ nem ordning at håndtere for virksomhederne.
 
”Vækstkautionen har indtil videre været en succes, og virksomhedernes efterspørgsel har været stor. Den store efterspørgsel har imidlertid betydet, at ordningen meget hurtig kan blive tørlagt for midler. Det skal vi undgå, og derfor er det positivt, at ministeriet vil sikre midler til ordningen i 2012,” siger Charlotte Jepsen.

Erhvervsobligationer: Udvalg må i arbejdstøjet
En undersøgelse fra FSR – danske revisorer viser, at kreditsituationen også rammer de sunde virksomheder. Syv ud af 10 revisorer er bekendt med tilfælde, hvor sunde virksomheder oplever, at deres vækst bliver hæmmet på grund af, at de har svært ved at få finansiering.

”Alle tiltag – små som store – bør overvejes og sættes i værk for at afbøde de uheldige effekter af kreditsituationen, vi kan forvente i 2012. Store danske virksomheder har i dag mulighed for at finansiere sig gennem erhvervsobligationer som et alternativ til banklån. Det ville være oplagt at udvide denne ordning til de mindre virksomheder,” siger Charlotte Jepsen og tilføjer:

”Der er i forvejen nedsat et udvalg, der skal kigge på muligheden for at udstede erhvervsobligationer i mindre virksomheder. Arbejdet har dog ligget stille hen over valget, men med de nuværende dystre udsigter for 2012 haster det med at få udvalget til at trække i arbejdstøjet. Virksomhederne har ikke brug for, at tiltag, der kan styrke deres situation, ligger ubrugte hen på skrivebordene.”

Udviklingen i kreditsituationen:

FSR – survey: Virksomhedernes adgang til finansiering - oktober 2011 (pdf)
Hvilke barrierer oplever revisorerne som hæmmende for at øge væksten i dansk erhvervsliv, og hvilke muligheder har den nye regering for at styrke væksten de næste 6-12 måneder.

Erhvervs- og Vækstministeriets redegørelse:
Udviklingen i kreditmulighederne i Danmark (pdf)

 

 

 

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Tom Vile Jensen

  Direktør - Erhvervspolitisk Center

  3369 1051
  4193 3151
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169