Virksomheder fanget i dobbelt kreditklemme

PressemeddelelseTre ud af fire revisorer vurderer, at deres kunder er fanget i et krydspres mellem krav om længere betalingsfrister fra kunderne og udsigt til dårligere lånebetingelser ved genforhandling af lån i bankerne. ”En meget giftig cocktail for virksomhederne”, mener FSR - danske revisorers administrerende direktør Charlotte Jepsen.

FSR - danske revisorer
Tre ud af fire revisorer vurderer, at deres kunder er fanget i et krydspres mellem krav om længere betalingsfrister fra kunderne og udsigt til dårligere lånebetingelser ved genforhandling af lån i bankerne. ”En meget giftig cocktail for virksomhederne”, mener FSR - danske revisorers administrerende direktør Charlotte Jepsen.

Virksomhedernes adgang til kredit og likviditet er ofte blevet fremhævet som en vigtig forudsætning for at øge væksten i virksomhederne. Resultatet af en ny survey fra FSR – danske revisorer viser imidlertid, at der har udviklet sig en yderst uheldig situation, hvor revisorernes kundevirksomheder bliver klemt på kredit og likviditet fra flere sider.  

På den ene side bliver revisorernes kundevirksomheder klemt på deres likviditet af deres egne kunder, som kræver længere betalingsfrister. Tre ud af fire revisorer (77%) svarer således, at de er helt enige eller overvejende enige i at deres kunders kunder det seneste år har krævet længere betalingsfrister.

Mens kunderne presser virksomhederne på deres likviditet i form af krav om længere betalingsfrister, presser bankerne fra modsat hold virksomhedernes kredit med dårligere lånebetingelser, når de genforhandler lån. Konsekvensen er, at virksomhederne ofte må acceptere dårligere vilkår. Tre ud af fire revisorer (77%) svarer således, at deres kunders banklån er blevet genforhandlet med dårligere betingelser i det seneste år.

Kombinationen af det dobbelte krydspres på virksomhedernes økonomi skaber en alvorlig situation for virksomhederne, vurderer administrerende direktør i FSR – danske revisorer, Charlotte Jepsen.

”Det er en meget giftig cocktail for virksomhederne, der på den ene side bliver tvunget til at give længere kreditter til deres kunder, mens de samtidig må acceptere højere renter og øget sikkerhedsstillelse på deres egen kredit i banken. Jeg kan godt frygte, at det kan være med til at presse nogle virksomheder ud i alvorlige økonomiske problemer”, siger Charlotte Jepsen.


Figur: Tre ud af fire revisorer oplever, at deres kunders kunder kræver længere betalingsfrister.
 
”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Virksomheden har i det seneste år oplevet, at deres kunder kræver længere betalingsfrister?”Figur: Tre ud af fire revisorer mener, at banklånene genforhandles med dårligere betingelser.
 
”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: I det seneste år er der flere virksomheder, der har oplevet, at deres banklån er blevet genforhandlet med dårligere betingelser?”Figur: Halvdelen af revisorerne oplyser, at bankerne stiller højere krav til rapportering
 
”Hvilke betingelser stiller bankerne i højere grad krav om (angiv gerne flere svar)?”

Om undersøgelsen 
FSR - danske revisorer gennemfører løbende surveyen "Revisorbranchens Ekspertpanel".
I denne udgave af surveyen er der blandt andet sat fokus på virksomhedernes aktuelle økonomiske situation.

Undersøgelsen er baseret på svar fra 192 revisorer.