FSR – danske revisorer: Interessante vækstinitiativer

PressemeddelelseFSR – danske revisorer ser flere interessante forslag i regeringsgrundlaget. Det er især intentionerne om at øge væksten og forbedre rammevilkårene for erhvervslivet.

FSR - danske revisorer
FSR – danske revisorer ser flere interessante forslag i regerings-grundlaget. Det er især intentionerne om at øge væksten og forbedre rammevilkårene for erhvervslivet.

”Danske virksomheder skal have de bedste muligheder for at drive forretning. Det er den klare udmelding fra den nye regering. Det er et synspunkt, som vi i FSR – danske revisorer deler med den ny regering,” siger Morten S. Renge, formand i FSR – danske revisorer.

Lettere tilgang til vækst-kapital
En af følgerne af finanskrisen er, at de danske virksomheder har oplevet, at det er blevet langt sværere at tiltrække risikovillig kapital, når virksomhederne skal finansiere deres vækst-idéer.

”Vores undersøgelser viser, at mangel på finansiering er en af de største barrierer for vækst i virksomhederne. Derfor ser vi positivt på, at den ny regering vil lette tilgangen til risikovillig kapital,” siger Morten S. Renge.

Regeringen lægger også op til at foretage en grundig analyse af de eksisterende erhvervsstøtteordninger. Analysen skal danne grundlag for en mulig reduktion og omlægning af ordningerne.

”Fra vores medlemmer ved vi, at rigtig mange virksomheder ikke kender de mange offentlige erhvervsstøtteordninger. Det er et problem for virksomhederne og for samfundet generelt. Derfor er vi enige i, at der er behov for et eftersyn og eventuel omlægning af støtteordningerne,” siger Morten S. Renge.

Færre byrder for erhvervslivet
Regeringen ønsker at fortsætte, hvor den gamle regering stoppede, og vil afdække nye områder, hvor virksomhedernes administrative byrder kan skæres ned.

”Det er positivt, at man vil sætte ind i forhold til de administrative byrder. Vi vil derfor opfordre den nye regering til, at den især sætter fokus på at mindske de oplevede byrder. Det er centralt, at det er reelle byrder for virksomhederne, man fjerner.” siger Morten S. Renge.

Han peger på, at FSR – danske revisorer har lanceret et initiativ, der er særligt tilpasset de mindre virksomheders særlige behov og karakteristika – En udvidet gennemgang - går ud på at give de mindre virksomheder et alternativ til en revision ved at tilbyde dem en mindre omfangsrig gennemgang af virksomhedens regnskab.

"Store børsnoterede virksomheder og den lokale håndværksmester har ikke de samme behov. Det anerkender vi fuldt ud. Derfor har vi lanceret et forslag rettet mod de mindre virksomheder, der ønsker en erklæring fra revisor på årsregnskabet, men som vurderer, at de ikke har behov for den samme høje grad af sikkerhed, som opnås ved en revision,” siger Morten S. Renge.