Troværdighed er centralt i regnskabet

Det er virksomhedens ledelse, som er ansvarlig for at udarbejde årsregnskabet. Dermed er det også virksomhedens ledelse, som står inde for, at oplysningerne i årsregnskabet er rigtige og overholder kravene i loven.

For langt de fleste virksomheder er der også krav om, at årsregnskabet skal revideres.
Det vil sige, at en ekstern og uafhængig revisor kontrollerer oplysningerne i ledelsens regnskab – eksempelvis ved at undersøge, om der rent faktisk er de penge i kassen eller de varer på lageret, som ledelsen har oplyst.

Uanset om årsregnskabet er revideret eller ej, skal ledelsen stadig overholde lovkravene. Dvs. årsregnskabet skal indeholde de oplysninger, loven kræver, og oplysningerne skal være rigtige.
Revisionen kan derfor ses som en kontrol af, at de oplysninger, ledelsen har givet i årsregnskabet, er retvisende, og at årsregnskabet overholder kravene i loven.
Det sender et stærkt signal til interessenterne, hvis man lader regnskabet revidere. Derfor ses det ikke sjældent, at virksomheder, som har mulighed for at fravælge revisionen, alligevel vælger den til.

Forskellige krav alt efter virksomhedernes størrelse
Der er vidt forskellige lovkrav til virksomhedernes regnskaber alt efter, hvordan de er organiseret, og hvor store de er.
Lovmæssigt er virksomhederne inddelt i regnskabsklasser, hvor kravene til informationsniveauet stiger op gennem klasserne.

Regnskabsklasserne definerer en række ”mindstekrav” til årsregnskabet, men det står virksomhederne frit for frivilligt at aflægge regnskab efter kravene i en højere regnskabsklasse, end de er forpligtet til.
Hvis virksomhederne frivilligt vælger at ”rykke op” i klasserne, sker det ofte som følge af et ønske om at øge antallet af oplysninger om virksomhedens økonomi. 

Revisors erklæringer
- Hvad er forskellen?

Kom frit frem...

Låner du penge ud til nogen på deres "glatte ansigt"? Kom "frit frem" med virksomhedens oplysninger - det skaber værdi. 

(Klik på billedet for større version)