Barometeret: De fleste revisionsvirksomheder har taget stilling til brug og beskyttelse af elektroniske data

Digital SignaturFølsomme data skaber større krav til, at virksomheder og personer formår at beskytte disse informationer. Langt de fleste revisionsvirksomheder har allerede udarbejdet en klar politik for brug og beskyttelse af elektroniske data. Samtidig vurderer både revisorer og revisionsvirksomheder, at sikring og beskyttelse af data er en af de største udfordringer, som branchen står overfor.

FSR i medierne

Udviklingen i teknologi, digitalisering og adgangen til elektroniske data skaber flere og større muligheder for dansk erhvervsliv. Men samtidig medfører udviklingen også en række udfordringer for virksomhederne. Kunders personfølsomme data, virksomheders finansielle data, forretningshemmeligheder og andre virksomhedskritiske data skal sikres og beskyttes, så de ikke forsvinder eller havner i de forkerte hænder.

FSR – danske revisorer har i regi af Nordisk Revisor Forbund (NRF) gennemført en spørgeskemaundersøgelse om digitaliseringens udbredelse blandt foreningens revisorer og medlemsvirksomheder. Spørgsmålene handler blandt andet om anvendelsen af forskellige digitale hjælpemidler, sociale medier samt brug og beskyttelse af data.

Når det kommer til brug og beskyttelse af elektroniske data, har langt de fleste revisionsvirksomheder allerede en klar politik. Blandt de adspurgte virksomheder har 87 procent svaret, at de har en klar politik på området. Dermed har knap ni ud af 10 revisionsvirksomheder allerede haft fokus på og taget stilling til, hvordan eksempelvis kundeoplysninger skal beskyttes og bruges.

Kun syv procent af revisionsvirksomhederne har ikke en klar politik for brug og beskyttelse af data. Men disse virksomheder kan dog have haft overvejelser om brug og beskyttelse af data uden at have udarbejdet en klar politik.

 


Revisionsvirksomhedernes fokus på brug og beskyttelse af elektroniske data kan indikere, at virksomhederne allerede er i gang med at tage hånd om en af de væsentlige udfordringer, de står overfor.


I undersøgelsen fik revisionsvirksomhederne muligheden for at komme med en vurdering af deres største udfordringer i forbindelse med den teknologiske og digitale udvikling. Særligt sikring af data og generel cybersikkerhed vurderes til at være en væsentlig udfordring for mange virksomheder de kommende tre til fem år. Og det er både virksomhedernes egne data og kundernes data, der skal sikres mod at gå tabt eller blive stjålet. Samtidig vurderes nye lovgivninger og reguleringer, som eksempelvis persondataforordningen, til at være blandt de vigtigste udfordringer for en lang række revisionsvirksomheder.


Revisorerne fik også muligheden for at komme med en vurdering af de største udfordringer, som den teknologiske og digitale udvikling skaber for revisorbranchen. Helt på linje med revisionsvirksomhederne vurderer revisorerne, at sikring af data, sikring mod hackere og generel it-sikkerhed er en væsentlig udfordring for branchen. En række revisorer vurderer samtidig ligesom virksomhederne, at ny lovgivning og reguleringen i form af eksempelvis persondataforordningen er blandt branchens største udfordringer de kommende år.

Samlet set er det altså både revisionsvirksomhedernes og revisorernes vurdering, at den teknologiske og digitale udvikling ikke kun skaber en række muligheder, men også en række udfordringer.