Kvalitative data giver komplet indblik i virksomheder

På vejen mod at blive Danmarks første ratingbureau, der anvender kvalitative data, har Business Trust netop lanceret Firmarating.dk. Foruden finansiel information anvender platformen også kvalitative data fra inter nettet om SMV’er. Det giver et mere komplet indblik i forretningen til gavn for blandt andet virksomheden selv, banker og rådgivere.

Tekst / Anders Birch Breuning, Context Media
Foto / Daniel Hjort

Det er for svært for SMV’er at få finansiering i Danmark. Bankerne står for langt størstedelen af udlånene til virksomhederne og er de eneste, der har et setup til at håndtere långivningen. Det mangler de finansielle og institutionelle investorer. Og omkostningerne ved virksomhedsobligationer gør, at de reelt kun er en mulighed for de største virksomheder. Der er behov for en løsning, der giver SMV’er adgang til de institutionelle investorer og vice versa. Det vil Business Trust løse, og den nye portal Firmarating.dk er det første skridt.

“Vi vil være Danmarks første ratingbureau. Modsat de store etablerede bureauer som Standard & Poor’s eller Moody’s vil vi rate SMV’er til en langt lavere pris. En kreditrating fra os vil koste 15.000-25.000 kroner,” siger Veronica Nielsen, der er partner i Business Trust.

Kreditratings skal bruges til at tilvejebringe finansiering til danske virksomheder fra større investorer.

“Vi vil etablere et porteføljeselskab, der på baggrund af kreditrating af virksomhederne etablerer og forvalter en portefølje af udlån til kreditværdige virksomheder. Vi skaber en  alternativ mulighed for finansiering, der  bryder det  næsten-monopol, som bankerne har på  långivning i dag,” siger Veronica Nielsen.

Har man data, har man muligheder Alt det ligger endnu lidt ude i fremtiden, men det første skridt er som sagt taget med Firmarating.dk. For i dag indsamler ratingbureauer kvantitativ regnskabsinformation, og de taler med centrale medarbejdere fra virksomheden, inden de kommer med deres rating. Skal ambitionen om billig rating indfries, skal en stor del af processen automatiseres. Det kræver en platform, hvor data om virksomheden er tilgængelig, og det er lige, hvad Firmarating.dk er. Hjemmesiden gik i luften i oktober 2017. I første omgang med kvantitativ data på alle danske virksomheder.

“Vi bruger Firmarating.dk til at høste data. Platformen samler virksomhedens oplysninger, finansielle nøgletal, udvalgte ESG-tal og anden offentligt tilgængelige kvantitative data. Derudover inkluderer den også kvalitative data, som virksomhedens omdømme på de sociale medier; blandt andet antallet af følgere og interaktioner, foruden data fra andre rating-sider som Trustpilot eller Tripadvisor,” forklarer Veronica Nielsen.

Altså tager Firmarating.dk internettet til hjælp, når den vurderer virksomheder. Ved at se på information på nettet fra mange forskellige kilder er hensigten, at man kommer hele vejen rundt om virksomheden og får et komplet indblik i den.

“Frimarating.dk genererer også kvalitative data selv. Virksomhedens medarbejdere får spørgeskemaer fra Firmarating.dk, hvor de kan vurdere virksomheden. Firmarating.dk kan også fås som app til de store ERP-systemer, så en virksomheds kunder og leverandører får et link til at vurdere virksomheden med et par spørgsmål efter en transaktion,” siger Veronica Nielsen.

Bedre indtryk af virksomheden Den omfattende datamængde om virksomheden ender i en firmarating på en til 100, som giver alle – for den er nemlig offentligt tilgængelig – et indtryk af virksomheden, der er bredere og mere fremadskuende, end hvis man blot ser på finansiel rapportering.

“Regnskabet er udgangspunktet, men det giver kun historisk information. Derfor korrigerer vi firmaratingen med al den anden information, som er mere fremadskuende, så man får et bedre indtryk af, om virksomheden er forretningsmæssigt sund,” forklarer Veronica Nielsen.

Det er frivilligt, om virksomhederne vil give kvalitative data til deres firmarating med medarbejder-, kunde- og leverandørundersøgelser. Gør de ikke det, får de en rent kvantitativ rating, hvor det fremgår, at de ikke har delt mere information. Men med den voksende tendens til transparens er det Business Trusts forventning, at flere og flere virksomheder vælger at dele kvalitative data, og at de, der ikke gør, vil skille sig ud.

Gratis værktøjer til virksomhederne Indtil videre får virksomheder en firmarating som et interval – eksempelvis 65/75. Men det er kun indtil, de første 1.000 virksomheder fylder kvalitative data ind selv. Da har platformen en tilstrækkelig stor mængde data. På det tidspunkt – det skulle gerne være til marts – får virksomhederne én firmarating.

“Det koster intet at anvende for virksomhederne, og ambitionen er, at alle virksomheder har en aktiv profil på Firmarating.dk om tre år,” siger Veronica Nielsen.

Guleroden for dem er, at der også er værdi at hente ved at være med.

“Det er et godt værktøj for virksomhederne. De kan se deres performance sammenlignet med virksomheder i samme branche og af samme størrelse, og man kan dykke ned i de enkelte områder. Samtidig er det i r ealtid. Det giver virksomhederne mulighed for at følge udviklingen og se, hvor de skal sætte ind. Værktøjerne på Firmarating.dk er også gratis – det vil sige, at det i princippet også er en gratis kundeundersøgelse, medarbejderundersøgelse og leverandørundersøgelse,” siger Veronica Nielsen.

Indrettet til troværdighed Udover virksomheden selv kan også investorer og banker anvende Firmarating.dk.

“Det samme gælder revisorer, der håndterer rollen som virksomhedsrådgivere. Den store fordel ved Firmarating.dk er, at den hurtigt giver indblik i det finansielle og i de kvalitative, fremadskuende parametre. Det kan en god revisor bruge til at identificere de områder i en virksomhed, hvor der er behov for rådgivning og handling,” siger Veronica Nielsen.

Hos Business Trust har man taget forholdsregler, og systemet er indrettet til at sikre, at de kvantitative data om virksomhederne er troværdige. Eksempelvis bliver kundeundersøgelsen besvaret af reelle kunder, da den bliver sendt sammen med en faktura. Men også andre kunder kan gå ind og vurdere virksomheden, så en virksomhed ikke bare kan sende et link med, når den ved, den har en tilfreds kunde. Omvendt er det også muligt for virksomheden at svare på vrede kunde- eller leverandørhenvendelser på Firmarating.dk og få fjernet falske anmeldelser, hvor der ikke er en transaktion bag.

“Vi vil have kvalitative data fra flere forskellige sider. Medarbejderne bliver eksempelvis også spurgt om virksomhedens ESG-indsats, så det ikke kun er virksomheden selv, der er kilde til dataene. Vi anser også de kvantitative data om virksomhederne for så troværdig, at det er dem der danner udgangspunktet, og som efterfølgende bliver påvirket af de kvalitative data til den endelige firmarating,” siger Veronica Nielsen.

Selvom Frimarating.dk indsamler meget information, skal der mere data til af en anden kaliber for at få den kreditrating, som Business Trust vil udbyde i fremtiden.

“For at give en kreditrating skal vi, udover data fra Firmarating.dk, have tre års regnskaber med en revisionspåtegning samt ESGtal – også med en revisionspåtegning,” siger Veronica Nielsen.