Barometer

Digital SignaturErhvervskandidatuddannelsen ligner allerede en succes efter første sommer med optag på den nye deltidsuddannelse.

Uddannelse

Erhvervskandidatuddannelsen giver de studerende mulighed for at arbejde og tilegne sig værdifuld praktisk erfaring samtidig med studierne. Desuden giver den revisionshusene mulighed for at få gavn af de kandidatstuderende, mens de læser, ligesom det er tilfældet for dem, der vælger HD-sporet før kandidatuddannelsen. Gennem flere år har det derfor været et stort ønske for FSR – danske revisorer at få oprettet en erhvervskandidatuddannelse for revisorerne, så det kunne blive muligt at tage en kandidateksamen på deltid, uden at den behøvede at være brugerfinansieret til glæde for både studerende og revisionshuse.

Da der er tale om en forsøgsordning, er det afgørende, at der er en tilfredsstillende efterspørgsel efter ordningen, da den ellers vil blive nedlagt igen. FSR – danske revisorer har taget kontakt til de enkelte universiteter for at danne sig et overblik over, hvor mange ansøgere der har været, og hvor mange der er optaget på de fire universiteter på henholdsvis den fireårige erhvervskandidatuddannelse og den traditionelle toårige kandidatuddannelse på fuld tid.

Tallene viser, at erhvervskandidaten, allerede det første år den udbydes, ser ud til at blive en succes. Optaget er på alle fire universiteter stort nok til, at der kan oprettes reelle hold, og samtidig ser det ud til, at der er en pæn andel af ansøgerne, der har valgt at gå efter den nye erhvervskandidat. Dog skal det bemærkes, at en del af optaget på de enkelte universiteter består af overflyttede studerende fra den brugerfinansierede deltidsoverbygning. Desuden hører det med til billedet, at erhvervskandidaten er en helt ny mulighed, som der muligvis stadig er revisionsvirksomheder og potentielle kandidater, der ikke har fået øjnene op for.

Samlet tegner optagelsestallene et billede af, at erhvervskandidaten  allerede er efterspurgt blandt de cand.merc.aud.-studerende og revisorvirksomhederne. FSR – danske revisorer vil løbende arbejde for, at erhvervskandidatordningen ikke bare bliver en succes på cand.merc.aud.-studiet, men også på de øvrige studier, så forsøgsordningen kan gøres permanent.