Ny gren at plukke fra

Digital SignaturDaniel Vistisen på 25 år er EY’s første praktikant med finansbachelorbaggrund. Men han bliver med sikkerhed ikke den sidste, bedyrer manager i EY Aarhus, Peter Bække Jensen. I dag har Daniel vekslet sin stilling som praktikant til en studenterstilling med henblik på ansættelse i en fuldtidsstilling efter endt studium.

Uddannelse

“Vi har ikke tidligere haft en finansbachelor i praktik i EY. Daniel var den første, men bliver ikke den sidste. Vi går efter de absolut bedste medarbejdere, og det kræver, at vi løfter blikket og kigger i flere og nye retninger. Det bliver nemlig sværere at finde de rigtigt dygtige medarbejdere, for der bliver færre af dem – og dem der er, skal vi have plukket tidligt. At vi nu har fundet en ny gren at plukke fra i form af studerende på finansbacheloruddannelsen er enormt vigtigt. Vi var heldige, at Daniel var proaktiv og opsøgende i forhold til at vise os, at han var fagligt relevant,” fortæller manager i EY Aarhus, Peter Bække Jensen, der også fungerede som den nu 25-årige Daniel Vistisens mentor under praktikforløbet.

Daniel Vistisen nikker og tager ordet:

“Tilbage i november 2016 tikkede en meddelelse ind på studiets intranet. Den handlede om en case competition, som EY inviterede til. Et par studiekammerater og jeg søgte om at få lov til at deltage, og vi var så heldige at blive valgt ud. Konkurrencen gav et godt billede af, hvad der foregår bag murene i et stort revisionshus, og hvordan revisorer arbejder – noget jeg ikke vidste, inden vi gik i gang. Det var en fed faglig oplevelse, og mit team endte med at snuppe en førsteplads. Det var på den måde, at jeg fik praktikpladsen i EY,” fortæller Daniel Vistisen og tilføjer:

“Så jeg har ikke gået rundt med en drøm om at blive revisor, som nu er ved at gå i opfyldelse. Som led i min uddannelse skal jeg et halvt år i fagligt relevant praktik. Det kan eksempelvis være hos en ejendomsmægler, i en bank eller på et revisionskontor. Jeg kommer ud af en ejendomsmægler-familie og har tidligere haft et studiejob i en bank, så der skulle ske noget nyt. Under case-konkurrencen kunne jeg tydeligt mærke, at revisorbranchen tændte et eller andet i mig. Så jeg sagde stort ja tak til praktikpladsen og har ikke fortrudt det et sekund.”

Forventningsafstemning

Forud for sin praktikperiode i EY mødtes  Daniel Vistisen med Peter Bække Jensen til en snak om det kommende forløb.

“Vi holdt et par møder, inden Daniel startede. Her fik vi afklaret forventninger, og Daniel fortalte lidt mere om sin faglige baggrund. Ud over at han havde klaret sig godt til vores case competition, havde vi intet ordentligt billede af, hvad Daniel kunne byde ind med fagligt. Vi kigger som oftest mod Handelshøjskolen og Aarhus Universitet efter cand.merc.aud.’ere eller HHX-elever, og når vi rekrutterer derfra, ved vi præcis, hvad vi får,” forklarer Peter Bække Jensen.

Daniel Vistisen prøvede kræfter med en bred vifte af arbejdsopgaver i sin praktikperiode, som strakte sig over seks måneder.

“Daniel startede med at deltage i et introkursus sammen med 100 trainees i EY i København for at få den samme grundviden om, hvordan organisationen fungerer, som alle andre ansatte får. Jeg vil sige, at Daniel er blevet tilgodeset en smule forstået på den måde, at han også har løst opgaver, som vores trainees først møder langt senere i deres forløb. Daniels forløb hos os var komprimeret ned til et halvt år, så der skulle accelereres på en anden måde. Men det var også helt naturligt, for Daniel kom med en faglig bagage fra Erhvervsakademiet, som vores trainees, der ofte kommer direkte fra HHX, ikke har endnu,” forklarer Peter Bække Jensen og lader Daniel tage over:

“Ja, så selvom jeg indgik i teamet som trainee, var EY meget opmærksomme på, at jeg kom med nogle andre kvalifikationer, havde mere erfaring og var ældre. Der blev gjort meget ud af at tilpasse mine opgaver, så jeg følte mig udfordret fra begyndelsen og løbende igennem praktikken. Jeg har siddet i afdelingen for små og mellemstore virksomheder sammen med Peter og har eksempelvis prøvet kræfter med bogføring, opstilling og revision af regnskaber. Og så har jeg også været med ude hos kunder,” smiler Daniel og uddyber:

“To uger efter, at jeg var startet i EY, var jeg ude på min første revision. Det er ikke sådan lige til at komme ud til en kunde i en virksomhed og agere professionel, når det er allerførste gang, man står i situationen. Det var heldigvis ikke noget problem, men en udfordring af de helt fede at prøve at forstå regnskabet, interne strukturer og forretningsgange og udspørge direktøren om, hvordan virksomheden håndterer forskellige ting. På studiet har jeg haft fag som økonomistyring, eksternt regnskab, erhvervsret og skat – alle sammen fag, som jeg dagligt trak på under mit praktikforløb. Men jeg har også haft kommunikation og salg, og selvom man ikke umiddelbart tænker, at det er super relevante fag, så blev det brugbart i kontakten med kunden. Jeg kunne i hvert fald mærke, at jeg fik bragt nogle kommunikative værktøjer og salgsmetoder i spil.” 

Fra praktikant til fuldtidsansat

Daniel Vistisen har i dag vekslet sin stilling som praktikant til en fast studenterstilling med henblik på ansættelse i en fuldtidsstilling efter endt studium. Det glæder både Peter Bække Jensen og Daniel Vistisen sig over.

“EY er en uddannelsesinstitution, hvor vi lærer de unge mennesker revisionsfaget – man kan nærmest kalde det et håndværk. Hvis vi ikke kan finde ud af at uddanne, så ryger vores forretningsgrundlag. Derfor indgik Daniel i et naturligt uddannelsesforløb, og vi håbede, at det, vi investerede i ham i praktikperioden, ville give ham lyst til efterfølgende at fortsætte her,” siger Peter Bække Jensen og lader Daniel  Vistisen supplere:

“Det var afgørende for mig at havne i en praktikstilling, hvor faglig udvikling stod først, og hvor jeg fik tildelt en tilpas mængde ansvar. EY sørgede for, at det ikke kun var de første par dage, der var udfordrende, men at jeg løbende blev stillet over for nye og større udfordringer. På den måde byggede jeg hele tiden ovenpå. Jeg oplevede også, at den viden, jeg havde tilegnet mig på mit studium, faktisk skabte værdi ude i den virkelige verden – det var en fed oplevelse. Jeg trives i EY’s dynamiske arbejdsmiljø og sætter pris på at være omgivet af så mange forskellige, men passionerede kolleger.”

Når Daniel til vinter 2019 er færdig med sin bachelor i finans, er planen at arbejde et halvt år på fuld tid hos EY, inden cand.merc. aud.-studiet begynder i efteråret 2019.