Barometer

Digital SignaturKvalitetskontrollen 2016 viser forbedringspotentiale.

Kvalitet

Erhvervsstyrelsens redegørelse for kvalitetskontrollen 2016 viser, at syv ud af 10 af de gennemførte kontroller er afsluttet uden yderligere opfølgning over for revisor eller revisionsvirksomhed. Tre ud af 10 gennemførte kvalitetskontroller er afsluttet med, at revisorerne skal have en opfølgende kontrol. De revisionsvirksomheder, der har fået påbud om opfølgende kontrol, har efterfølgende modtaget en rapport med forbedringspunkter, som revisionsvirksomheden skal følge op på.

 

 

 

Blandt de kontrollerede revisionsvirksomheder var to såkaldte PIE-revisionsvirksomheder, der dækker over, at revisionsvirksomhederne reviderer virksomheder af offentlig interesse. Den ene af disse kontroller blev afsluttet uden bemærkninger, mens den anden resulterede i en opfølgende kontrol. 

Redegørelsen for kvalitetskontrollen 2016, der blev offentliggjort i november 2018, er den første efter de nye regler, der trådte i kraft i juni 2016.

Undersøgelser ender ofte med påtale eller indbringelse
På baggrund af resultatet af kvalitetskontrollen 2016 har Erhvervsstyrelsen iværksat 45 undersøgelser af revisorer og to undersøgelser af revisionsvirksomheder, hvor det vurderes, at der er risiko for, at revisorloven er overtrådt. Undersøgelserne er afsluttet med, at 21 revisorer har fået en påtale. Andre 19 revisorer er blevet indbragt for Revisornævnet, og i fire tilfælde er undersøgelserne afsluttet uden bemærkninger, mens én sag endnu ikke er afsluttet.

 

 

 

Overtrædelse af god revisorskik er den hyppigst forekommende overtrædelse, der medfører påbud eller indbringelse for Revisornævnet. 63 procent af overtrædelserne skyldes således overtrædelse af god revisorskik. 24 procent skyldes overtrædelser af erklæringsbekendtgørelsen, mens 13 procent skyldes overtrædelser af uafhængighedsreglerne.