Dagbog fra London

Digital SignaturJane Hansen er senior manager hos BDO i Aalborg og uddannet cand.merc.aud. fra Aalborg Universitet. Jane blev i december 2013 udstationeret til BDO i London, hvor hun arbejdede som senior auditor de efterfølgende seks måneder. Udstationering er én af de mange udviklingsmuligheder, BDO tilbyder sine medarbejdere. BDO i Aalborg har for tiden én udstationeret medarbejder i New York og én i London.

Tekst/ Jane Hansen, senior manager i BDO Aalborg

Fra tanke til handling 
BDO’s HR-afdeling blev i oktober 2013 kontaktet af BDO London, der oplevede kraftig vækst, og for at få tilstrækkelige ressourcer søgte medarbejdere fra BDO-kontorer world wide. BDO London efterlyste erfarne medarbejdere, som var interesserede i en korttidsudstationering, hvilket vil sige op til seks måneder.  HR sendte efterspørgslen videre til blandt andet ledelsen i Aalborg, som tidligere havde haft god erfaring med at udstationere medarbejdere til kontoret i London.

Min chef spurgte sidst i oktober om en udstationering til London kunne være min ’næste udfordring’ med henblik på fortsat faglig udvikling, herunder kendskab til nyt revisionssystem, som var under implementering i Danmark, og som man hos BDO i London havde anvendt i en årrække.

Jeg må indrømme, at jeg formentlig ikke selv ville have søgt udfordringen om udstationering og blev nok også lidt ’paf’, da jeg blev spurgt direkte. Jeg var kommet lidt sent ind i revisionsbranchen. I 2013 var jeg 42 år gammel og havde netop færdiggjort cand.merc. aud.-studiet. På hjemmefronten var der min mand og to teenagedøtre at tage hensyn til.

Det var tid til familieråd, og som sædvanlig blev jeg mødt med fuld opbakning. Vi var realistiske om, at måneder med afsavn ventede, men så også fantastiske muligheder for, at vi som familie fik chancen for at opleve London fra en helt ny vinkel.

Så – selvfølgelig – takkede jeg med familiens opbakning ja til udfordringen, hvorefter ledelsen hos BDO i Aalborg og BDO i London meddelte, at de var klar med det kontraktlige, og den øvrige praktik blev straks sat i værk.

Al praktik blev gennemført med kompetent hjælp fra BDO i Danmark, herunder både fra HR-og skatteafdelingen, ligesom BDO i London greb tingene an med stor professionalisme, som tydeligt viste, at man havde stor erfaring med at source medarbejdere fra udlandet.

BDO London stillede en lejlighed til rådighed i bydelen London City, som er centralt beliggende i London og bedst kendt for at være Londons finanscentrum.

BDO London
December 2013 fik jeg ny (midlertidig) arbejdsplads. Kontoret i Aalborg med knap 100 medarbejdere blev udskiftet med BDO i London med 1.200 medarbejdere. BDO’s kontor i London ligger i Baker Street, som støder op til Oxford Street – beliggenheden kunne næppe være mere central.  

Jeg arbejdede i afdelingen ’Technology and media’ alle seks måneder, jeg var udstationeret. Jeg var ansvarlig for revisionen for en række kunder, ligesom jeg var en del af revisionsteamet på andre større opgaver.   

Som medarbejder hos BDO i London bliver man vist stor tillid. Efter en kort briefing om opgaven bliver ’stafetten’ overdraget til den revisionsansvarlige. Min første opgave var for en børsnoteret kunde inden for mobiltelefoni, hvor jeg fik assistance fra en yngre medarbejder, som var udstationeret fra Grækenland. Vi blev både hos denne, og alle de øvrige kunder, taget rigtig godt imod.

At London er en metropol var indlysende fra første øjekast. På kontoret var der mange medarbejdere udstationeret fra BDO-kontorer i hele verdenen. De fleste var ligesom jeg ansat på korte kontrakter, det vil sige op til seks måneders ansættelse, men der var også medarbejdere, hvor ansættelsen var aftalt til adskillige års varighed. En del af disse medarbejdere havde taget familien med til London.

Også kunderne udviste en adfærd, der er en verdensby værdig. Det var for kunderne helt naturligt, at revisionsteamet bestod af medarbejdere fra blandt andet Australien, USA, Grækenland, Sverige,  Danmark med videre. Måske der også havde sneget sig en enkelt englænder med på holdet!

I løbet af de seks måneder arbejdede jeg med kunder inden for mobiltelefoni, filmindustrien, olieindustrien, web marketing med videre. En stor del af arbejdet foregik ude hos kunderne og gav anledning til at opleve mange forskellige dele af London. Transport foregik med undergrund og tog, langt de fleste dage med en rejsetid på én time hver vej.

Dagligdagen oplevede jeg som hektisk og spændende. Som følge af væksten hos BDO London var der pres på produktionen, som vi også kender det herhjemme i højsæsonen. Hurtigt blev der etableret netværk med mange nye kolleger og kunder. Det var lange og intense arbejdsdage, som fløj afsted – man bliver hurtigt fascineret og opslugt af byens puls.

Kultur, zig-zag og hverdagen
Med en lejlighed beliggende ved Tower of London og i gåafstand til Londons mange andre seværdigheder blev jeg hurtigt et populært ’turistmål’ for familie og venner.

Nytåret blev fejret i London med min mand og børn, og også en række af forårets helligdage og weekender blev brugt til at udforske byen sammen med familie og venner.       

At opleve London som ’næsten londoner’ er helt fantastisk. Der er mennesker overalt, og på vej fra én destination til en anden vænner man sig hurtigt til, at transport til fods foregår ved en kontinuerlig zig-zag mellem mennesker på fortove og veje.

Folk er hjælpsomme og opsøgende over for fremmede, der trænger til en hjælpende hånd. Kulturlivet taler for sig selv; London bliver man aldrig færdig med at udforske.  

Tilbage i Danmark
I maj 2014 sluttede min udstationering i London. Mæt på oplevelser og mange erfaringer rigere vendte jeg tilbage til BDO i Aalborg.

Det var dejligt at være tilbage hos familien og de gode kolleger i Aalborg. Først føltes det, som om alt gik i ’slow motion’ i det nord- jyske, men det fortog sig med tiden. Aalborg er og bliver min by, selv om også London har fascineret mig.

Efter min tilbagevenden har BDO, herunder også BDO i Aalborg, haft flere medarbejdere udstationeret til mange forskellige lande. Alle de

hjemvendte, som jeg har haft kontakt til, oplever udstationeringen som en stor oplevelse.

’Just do it’
Jeg kan kun anbefale andre, der drømmer om udstationering, at gøre noget ved det.

Fagligt er det en mulighed for at arbejde med brancher, du måske ellers ikke ville komme i berøring med, ligesom det faglige sprog også helt naturligt bliver opdateret.

I mit tilfælde fik jeg den ekstra bonus, at jeg fik erfaring med et it-system, som vi i Danmark havde begrænset erfaring med.  

Personligt bliver man indlemmet i en ny kultur, som gjorde, at jeg ser på min egen kultur udefra, og jeg forholder mig lidt mere kritisk til den på både godt og ondt.

Hvor, hvornår og hvor længe er op til den enkelte, og de muligheder der er i den givne situation. Men overvejer du at gribe chancen, så vil jeg på det kraftigste (og med fare for at efterligne andre) sige ’just do it’.

Du skal ikke lade dig afskrække af alder, erfaring, uddannelsesniveau og slet ikke de mange praktiske foranstaltninger. Dem har BDO i Danmark og London 100 procent styr på, hvilket sikkert også er tilfældet for andre revisionsfirmaer.

Tak til ledelsen hos BDO Aalborg for at opfordre mig til at gribe chancen, og tak til HR og BDO i London for fantastisk support og en kæmpe oplevelse.