Leder: Når troværdighed tæller

Digital SignaturSammen med denne udgave af SIGNATUR finder du foreningens strategi for 2019–21. Strategien hedder: ’Når troværdighed tæller’. Det er en ambitiøs strategi, som skal sikre, at revisorbranchen fastholder sit stærke omdømme, sin position som offentlighedens tillidsrepræsentant og vedbliver at være førstevalget, når erhvervslivet, det offentlige og det politiske system ønsker at fremme ansvarlig adfærd og tilføre transparens og troværdighed om især finansielle informationer.

SMVFSR - danske revisorer

Strategien har også et internt perspektiv, som skal sikre, at medlemmerne oplever, at vores løsninger og medlemsydelser gør en forskel i hverdagen. Derfor er det ultimative strategiske mål at have tilfredse medlemmer, som vil anbefale andre at være medlem af foreningen, og som ser deres medlemskab som et naturligt led i det at være en del af revisorbranchen.

Vi skal i højere grad end tidligere levere ”intravenøst” til medlemmernes forretning, og i det analytiske og politiske arbejde skal der fokuseres endnu stærkere på områder, der understøtter branchens forretningsmuligheder. Det gælder for eksempel nye erklæringer om data- og cybersikkerhed samt et krav om assistance for de mindre virksomheder sammen med videreudvikling af moms- og skattetjekket.

Skal revisorbranchen vedblive at være relevant og bidrage til et sundt, konkurrencedygtigt og ansvarligt erhvervsliv, er det vigtigt, at vi responderer proaktivt på de behov, der opstår i markedet og udspringer af politikernes ønsker om mere tillid og sikkerhed. Revisorbranchens raison d´etre er at løse og løfte samfundsmæssige opgaver.    

For at kunne eksekvere strategien effektivt og omsætte den til synlige handlinger har vi justeret og forenklet strukturen i sekretariatet og reduceret antallet af enheder. Målet er en mere fleksibel, agil og eksekverende organisation, som er i øjenhøjde med medlemmerne og forstår deres forretning.

Betydningen af den ny struktur i forhold til den løbende dialog og vores medlemsservice og -ydelser vil være, at vi gennem netværk og direkte dialog går tættere på revisorforretningen for bedre at forstå behovene og kunne reagere – og hurtigt levere relevante ydelser, som løfter kvaliteten og effektiviteten generelt.     

At strategien hedder: ’Når troværdighed tæller’ er fordi, det handler om et tilvalg af revisorbranchen. Fordi det er kernen i revisorbranchens leverancer. Og fordi det refererer til konsekvensen eller resultatet af at vælge revisorbranchen til: Transparens, tillid og troværdighed.

God læselyst.

Charlotte Jepsen