Blev far og revisor samme dag

Digital SignaturDe seneste år har været hektiske for Rune Kaagaard Nielsen, der har balanceret mellem et familieliv, et arbejdsliv og et krævende uddannelsesforløb på SR-Akademiet. Her fortæller han om den skelsættende dag, hvor han blev far og bestod den afsluttende revisoreksamen inden for samme døgn, og om de tre års læringsforløb på SR-Akademiet op til den store dag.

Uddannelse

Tekst / Amalie Redke, kommunikationsmedarbejder i FSR – danske revisorer 

Statsautoriseret revisor Rune Kaagaard Nielsen fra Deloitte har altid foretrukket at tage tingene en dag ad gangen, så det lå ikke nødvendigvis i kortene, at han skulle gå hele vejen og blive statsautoriseret revisor samtidig med, at han både skulle være familiefar og have et fuldtidsarbejde som revisor. Det lykkedes dog, blandt andet takket være de mange års praktiske erfaring i Deloitte og et tre års langt læringsforløb på FSR – danske revisorers SR-Akademi.

Tre intensive år
SR-Akademiet gav Rune Kaagaard Nielsen meget med i bagagen. Han har blandt andet lært at være mere kundeorienteret i sit arbejde.

”SR-Akademiet har givet mig meget. Jeg er blevet bedre til at kommunikere og tænke i, hvem min modtager er, og hvad min modtager har behov for af information fra mig. Det handler om at skabe værdi, og værdi er ikke alene at have en hel masse faglig viden, men i lige så høj grad at kunne formidle denne viden og sætte sig ind i, hvad der er vigtigst for modtageren,” fortæller Rune Kaagaard Nielsen.

For Rune var de tre år på SR-Akademiet intensive, men der var også perioder med plads til at fokusere på andre ting.

”Jeg oplevede ikke SR-forløbet som et sammenhængende treårigt forløb. Det var i stedet præget af kortere intensive forløb på et par uger fordelt over de tre år. Under de forskellige skoleforløb og op til eksamenerne er du væk fra både familie og job. Derfor er der en del, som du går glip af eller skal følge op på, når du kommer tilbage. I de perioder kan det godt være svært at jonglere det hele. Omvendt har der også været perioder, hvor mit fokus har været andre steder, sådan at SR-forløbet ikke har fyldt det hele. Det har nok været med til at tage noget af presset,” forklarer Rune Kaagaard Nielsen og tilføjer: ”Du skal passe på med at få hele dit liv til at handle om SR-Akademiet. Man skal ikke underkende, at det er et hårdt og udfordrende forløb, men hvis du prøver at tænke det som en fire- eller sekstimers opgave i ny og næ og så et skoleforløb, så bliver det et andet fokus og formentlig også lidt mere overkommeligt.”

Kulminationen på tre års hårdt arbejde
For Rune Kaagaard Nielsen blev afslutningen på SR-forløbet anderledes end for de fleste. For med en søn, der meldte sin ankomst før tid, endte han med at tilbringe natten op til eksamen på barselsafsnittet på hospitalet og tog direkte derfra til eksamen på Børsen i København.

”Den mundtlige eksamen består af 40 minutters forberedelse efterfulgt af 20 minutters eksamination – mere er det ikke. Og du kan sikkert finde andre, som har sovet lige så få timer som jeg gjorde, inden en eksamen. For mig har det handlet om at tage en ting ad gangen, for det tager en del af presset for mig,” siger Rune Kaagaard Nielsen, der slutter af med sit råd til andre cand.merc.aud.’ere, der gerne vil være statsautoriserede revisorer:

”Tag en EY regnskabshåndbog, PwC regnskabshåndbog, eller hvor du er ansat og fortæl dig selv, at det er pensum. I udgangspunktet er det nok, for resten er baseret på brugerviden og erfaringer”


Stå stærkt til revisoreksamen
Formålet med SR-Akademiet er at træne og forberede kandidater til at bestå eksamen til statsautoriseret revisor. Det er et treårigt læringsforløb, som består af syv undervisningstrin og mundtlig eksamenstræning. Eksamensformen er tre skriftlige modul-eksamener A, B og C samt en afsluttende mundtlig eksamination. Akademiet er en god mulighed for at indgå i faglige diskussioner og udveksle erfaring og viden med de andre kandidater på forløbet. FSR – danske revisorer har nedsat et udvalg, der sørger for, at uddannelsesforløbet hele tiden videreudvikles, så kandidaterne bliver så dygtige som muligt.

”I SR-Akademiudvalget sidder syv personer fra forskellige revisionshuse, som alle er interesserede i at finde de helt rigtige undervisere, der skal sikre, at kandidaterne får den bedste undervisning og bliver klædt på til at gå til eksamen,” siger Line Wøldike, som er ansvarlig for SR-Akademiet og chefkonsulent i FSR – danske revisorer.

Læs mere om SR-Akademiet 

Kontakt

  • Amalie Matilde Redke Sørensen

    Kommunikations- og marketingkonsulent