Barometer: Flere og mere produktive medarbejdere i revisorbranchen

Digital SignaturFor fjerde år i træk er antallet af medarbejdere steget i revisorbranchen. I 2018 var der 16.048 fuldtidsbeskæftigede. Væksten kommer efter en klar personaletilpasning i kølvandet på finanskrisen, hvor medarbejdertallet faldt.

FSR - danske revisorer

Revisorbranchen har formået at øge produktionen på trods af den nedadgående udvikling i beskæftigelsen i årene efter finanskrisen. Det er sket gennem en tilpasning af medarbejdernes kompetencer i forhold til den teknologiske udvikling og ændring i kundernes efterspørgsel. 

Flot vækst i revisorbranchens produktivitet i forhold til andre lande
Medarbejder- og kompetencetilpasning i branchen har medført en flot udvikling i arbejdsproduktivitet1. Siden 2008 er arbejdsproduktiviteten steget fra 575.000 kroner til 664.000 kroner, hvilket er en produktivitetsstigning på 15 procent fra 2008 til 20162

I forhold til andre sammenlignelige lande i EU har de danske virksomheder i revisorbranchen sammen med de hollandske haft den højeste vækst i perioden 2008 til 2016. Der er forskellige årsager til væksten i arbejdsproduktiviteten i de to lande

Danmark har haft en positiv udvikling i værditilvæksten i størstedelen af årene i perioden, som overstiger vækst i beskæftigelsen, hvilket vil sige, at medarbejderne producerer mere. Omvendt har Holland haft negativ vækst i både beskæftigelse og værditilvækst i størstedelen af perioden, men med størst fald i beskæftigelsen. Danmark har ligeledes haft en relativt større stigning i værditilvæksten i forhold til beskæftigelsen sammenlignet med de øvrige lande.

Selvom branchen har oplevet en flot vækst i arbejdsproduktiviteten siden 2008 og også har en fin produktivitetsvækst i forhold til andre sammenlignelige lande, er det stadig vigtigt fortsat at øge produktiviteten i branchen. Her spiller digitalisering en stor rolle, da digitaliserede virksomheder typisk har en højere produktivitet. 

Det kræver, at revisionsbranchen har relevante digitale kompetencer for at kunne udnytte de nye digitale muligheder for eksempel til at automatisere tunge manuelle processer, integrere systemer på tværs af virksomheden og anvende data analytics. På den måde kan revisorerne fokusere på mere værdiskabende nye produkter og ydelser til kunderne, der kræver mere specialiseret viden og kompetencer. Med de rette kompetencer kan den flotte produktivitetsvækst i branchen bibeholdes.


Noter

1. Arbejdsproduktivitet måles ved værditilvækst per årsværk.

2. Danmarks Statistik opgør revisorbranchen under branchegruppe: Revision og bogføring, som ud over revisionsfirmaer også består af virksomheder, der yder virksomhedsøkonomisk rådgivning og bogføring. Denne branchegruppe er den bedste indikator for tilstanden og udviklingen i revisorbranchen.