Når bæredygtighed rammer finansgangen

Digital SignaturCorporate Knights har kåret Chr. Hansen som verdenens mest bæredygtige virksomhed, og virksomhedens fokus på FN’s verdensmål har også været blandt begrundelserne for, at selskabet den 10. september modtager årets FSR-Marshs Erhvervspris 2019. Vi har stillet Søren Westh Lonning, CFO i Chr. Hansen, en håndfuld skarpe spørgsmål, som tager udgangspunkt i økonomidirektørens rolle i forhold til bæredygtighed og tillid. Rapportering af bæredygtighed er gået fra at have et internt til at have et eksternt fokus, påpeger han.

FSR - danske revisorer

Den danske C25 virksomhed Chr. Hansen med hovedsæde i Hørsholm nord for København producerer fødevareingredienser og mikrobielle løsninger. Corporate Knights kårede under World Economic Forum årsmødet i Davos i januar 2019 Chr. Hansen til at være verdenens mest bæredygtige virksomhed. Da bestyrelsen i FSR – danske revisorer skulle udpege dette års vinder af FSRMarshs Erhvervspris, faldt valget ligeledes på ingrediensvirksomheden.

Søren Westh Lonning har været CFO for virksomheden de seneste fire år og kan tydeligt mærke, at virksomhedens øgede fokus på bæredygtighed har indflydelse på dagligdagen i økonomiafdelingen. Virksomheden er gået fra at være producent af bakterier til mejeriprodukter til at være en virksomhed, der hjælper med at løse nogle af de store udfordringer, som verdenen står overfor. Til dette siger Søren Westh Lonning:

“For mig som CFO har bæredygtighedsdagsordenen indflydelse på min hverdag både i forhold til det selskabsspecifikke og i forhold til min rolle som CFO. Selskabets kerneopgave er siden grundlæggelsen for snart 150 år siden gået fra at udvikle bakterier til eksempelvis yoghurt og ost til i dag at udnytte bakteriers mange forskellige egenskaber til en lang række andre formål. Den rejse, som selskabet har været på og stadig er på, er utroligt fascinerende. Samtidig har min rolle også ændret sig markant i takt med denne rejse. Jeg oplever, at en økonomidirektør i dag bliver langt mere involveret i projekter og områder, som rækker ud over økonomiafdelingens klassiske opgaver. Det kan være digitalisering, cyber security eller at tage lead på strategiske tiltag, eksempelvis M&A. Bæredygtighedsagendaen indeholder ligeledes et eksternt krav om datarapportering, altså hvordan vi skaber troværdighed og transparens om de mål, som vi opsætter og de resultater, som vi opnår. For at omverdenen kan have tillid til det, vi siger om bæredygtighed, kræver det en solid rapportering med velkonsoliderede facts. Endelig gælder det også i forhold til vores eksisterende og potentielle investorer, hvor bæredygtighed har sat sig solidt på agendaen. I dag har mange fonde alene fokus på virksomheder, som arbejder proaktivt med bæredygtighed i kerneforretningen. Jeg har ansvaret for vores relationer til investorerne, så også her har jeg bæredygtighedsagendaen tæt inde på livet.” 

Fra internt til eksternt fokus i rapporteringen
Chr. Hansen arbejder meget aktivt med rapportering i forhold til bæredygtighed. Denne rapportering har udviklet sig fra at tage udgangspunkt i relativt basale målepunkter i relation til eksempelvis forbrug af vand og CO2 i produktionen til at have fokus på, hvilken påvirkning virksomhedens produkter har på slutbrugerne og i sidste instans klodens tilstand. Til dette siger Søren Westh Lonning:

“Vi har gradvist arbejdet med at styrke vores rapportering i forhold til CSR. Vi ønsker at være transparente og kunne dokumentere de KPI’er, som vi mener, er det mest retvisende. Den største ændring har nok været, at vi er gået fra et fokus på at rapportere om vores forbrug af ressourcer i produktionen til også at rapportere om, hvad det er, Chr. Hansen bidrager med uden for virksomhedens mure. Det er her, at vi i dag kan dokumentere, at 82 procent af al vores omsætning bidrager specifikt til tre af FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling. Over en milliard mennesker indtager dagligt et produkt, som indeholder ingredienser fra Chr. Hansen, og vi bidrager eksempelvis til verdensmålet om mindre madspild ved at udvikle bakterier til yoghurt, som gør, at holdbarheden forlænges. I dag bliver 30 procent af al yoghurt smidt ud, fordi det bliver for gammelt. Hvis vi kan hjælpe til med at sænke denne procentsats, er vi også med til at mindske madspild i verdenen. Jeg erkender, at vi stadig har et stykke vej at gå i forhold til understøttelsen af visse data i forhold til bæredygtighed, men vi arbejder hele tiden på at forbedre dette. Også fordi vores stakeholdere har brug for troværdige og værdifulde data inden for dette område. Sådan var det ikke i samme omfang førhen.”

Revisorerne har været med på rejsen
Som et centralt element i valideringen af bæredygtighedsrapporteringen har Chr. Hansen trukket på eksterne eksperter. Det har været en lang og spændende rejse med PwC, som også har givet input til, hvordan rapporteringen kan styrkes. Søren Westh Lonning har været involveret i rapporteringen af virksomhedens bæredygtighed og fortæller om rejsen med disse ord:

“Der er ingen tvivl om, at PwC’s bekræftelse af vores produkters positive påvirkning på bæredygtighed har tilført både os selv og vores stakeholdere stor værdi. Vi har på et meget detaljeret niveau linket alle vores produkter op mod verdensmålene, og revisorerne har dykket ned i alle tallene og siger, at de er enige med os. Det giver langt mere troværdighed til vores rapportering, end hvis det blot var vores egen påstand. Den troværdighed og tyngde, vi har opnået gennem processen med PwC, har været afgørende for, at vi har fået den flotte anerkendelse at være verdens mest bæredygtige virksomhed. Baggrunden for at modtage prisen er ikke, at vi er verdens mest energieffektive virksomhed, men i højere grad vores produkters positive påvirkning, og at vi har været en slags pionerer inden for rapportering af bæredygtighed og har taget det skridt, at vi har fået det valideret af en ekstern part. Jeg vil samtidig gerne understrege, at vi er meget stolte, men også ydmyge i forhold til denne pris.”

Kulturprojekt med et ønske om en bedre verden
Søren Westh Lonning understreger, at tillid ikke blot er vigtigt i forhold til rapportering, men at tillid og integritet bør være en naturlig del af virksomhedskulturen. Derfor er alle medarbejdere inddraget i et kulturprojekt, som har tydeliggjort de værdier, som virksomheden bygger på.

“Tillid er helt fundamental for os. Vi er meget optaget af, at vi har en sammenhæng i det, vi siger, og at vi indfrier de løfter, som vi giver. Vi ønsker med andre ord at være transparente. Men det er ikke blot i forhold til rapportering, vi arbejder med tillid og integritet. Vi har netop kørt et stort kulturprojekt i hele organisationen, hvor den ene dimension af de fire hjørnestene i værdigrundlaget handler om, at vi ønsker at arbejde for at skabe en bedre verden. Vi er nemlig ikke blot sat i verdenen for at levere finansielle resultater, vi er her også for at gøre en positiv forskel med de produkter, som vi leverer. Vi ser det ikke som et kompromis på den måde, at vi skal balancere de to dimensioner. Vi ser det snarere som noget, der gensidigt kan forstærke hinanden.”

Triple win
At være tillidsskabende giver pote ikke blot i forhold til investorer; når tillid sammen med ordentlighed og bæredygtighed står som et centralt værdigrundlag, smitter det også af på både medarbejdere og kunder.

“Jeg vil gerne understrege, at vi ser det som et klart konkurrenceparameter, når vi skal rekruttere nye medarbejdere. Det bliver i stigende grad vigtigere at kunne tilbyde et job og en arbejdsplads, som man har tillid til. At der er et formål og en ordentlighed. Tillid er også vigtigt i forhold til vores kunder. De ønsker at samarbejde med en leverandør, som man kan stole på, og at det er en organisation, som bidrager til en bæredygtig fremtid. Endelig betyder tillid selvfølgelig virkelig meget i forhold til investorsiden. Så når vi modtager en pris som denne, ser jeg det som et triple win: Ordentlighed, tillid og bæredygtighed er for os et stort aktiv i forhold til både medarbejdere, kunder og investorer,” afslutter Søren Westh Lonning.

Kontakt

  • Jan Wie

    Kommunikationschef - interne medier og medlemmer

    3369 1028
    4193 3128