Redaktioner

SIGNATUR består af to individuelle redaktioner - en redaktion for SIGNATUR og en for INSPI.

SIGNATUR-redaktionen

Jeanette Møller Vetlov, Døssing og Partnere
Henrik Dich, PwC
Brian Tolvstein, Rigsrevisionen
Jonna Roth, Kappelskov Revision
Louis Frits Strøm, Baagøe Schou
Henrik Kyhnauv, KPMG

INSPI-redaktionen

Martin Samuelsen (Redaktør), Inspicio
Jens Østrup, Rosemunde
Fritz Sørensen, Beierholm
Joachim Munch, RI Statsautoriseret Revisorer
Jesper Bo Pedersen, KPMG
Thomas Bøgedal Kristensen, Bech-Bruun Advokatfirma
Anders Thinggard Christiansen, Deloitte
Bünyamin Ulusoy, PwCKontakt

  • Jan Wie

    Kommunikationschef - interne medier og medlemmer

    3369 1028
    4193 3128
  • Julie Gjøtterup Andersen

    Student