Danmark skal være nr. 1 til bæredygtig forretning

DebatBørsen, 9. oktober 2018

FSR i medierneCSR

Nedenstående kronik af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), administrerende direktør i FSR - danske revisorer Charlotte Jepsen,og administrerende direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen er oprindeligt bragt i Børsen. Læs kronikken hos Børsen.

Det er regeringens og erhvervslivets fælles ambition, at danske virksomheder fortsat skal være blandt de bedste i verden til at drive bæredygtig forretning.

Verden bliver hele tiden et bedre sted. Flere børn - både piger og drenge - kommer i skole. Færre mennesker dør af sult. Færre dør som spædbørn. Færre lever i ekstrem fattigdom. Flere får et berettiget håb om et bedre liv for sig selv og deres børn.

Vi er grundlæggende optimister, men verden står stadig over for store udfordringer. 17 af dem er formuleret i FN's verdensmål. Opgaverne med for eksempel at modvirke klimaforandringer kan synes uoverstigelige. Vi er overbeviste om, at Danmark kan være med til at vise vejen ude i den store verden, men også om at det kræver et samarbejde mellem den offentlige og den private sektor, for uden private investeringer og løsninger kan vi ikke skabe bæredygtig udvikling.

Kollektiv global bevægelse
Danmark har i mange år været et fyrtårn, når det gælder bæredygtig produktion og virksomheder, der påtager sig et samfundsansvar.

For eksempel har Novo Nordisk gjort det til et erklæret mål at følge FN's verdensmål tre og sikre sundhed og fremme trivsel for alle. Salling Group opfordrer flere til at gøre en indsats mod madspild og understøtte mål 12 om bæredygtig produktion og forbrug. Og Grundfos har særligt fokus på verdensmål seks og 13, som handler om rent vand og sanitet til alle samt bekæmpelse af klimaforandringer. Grundfos har blandt andet indgået et partnerskab med den internationale udviklingsorganisation World Vision om at skaffe vand til mennesker syd for Sahara, hvor målet er at sikre rent vand til to millioner mennesker inden 2020.

Verdensmålene har skabt en kollektiv global bevægelse, som dansk erhvervsliv er en aktiv del af. Danske virksomheder har banebrydende teknologier, innovative produkter og høj ekspertise, der kan bidrage til at løse verdens problemer.

Kapløbet om at opfylde FN's 17 verdensmål åbner for et marked på mange mia. dollar, vel at mærke på områder som fødevarer, energi, detailhandel og sundhed, hvor danske virksomheder har styrker og spidskompetencer. Det er dynamikken på dette kæmpe marked, der kommer til at drive og udvikle fremtidens bæredygtige teknologier og produkter. Og det er ved at deltage og konkurrere på det marked, at vi skaber fremtidens bæredygtige danske virksomheder.

Mange af vores virksomheder har for længst taget udfordringen op. Nu skal vi have endnu flere med - både store, mellemstore og mindre virksomheder. Verdensmålene er for alle, men de kan virke noget diffuse og svævende. Her har vi som regering og ansvarligt erhvervsliv mindst to vigtige opgaver.

For det første skal målene oversættes fra FN-sprog til et sprog, som virksomheder kan anvende i deres forretning og ift. investorer og offentligheden. Målene skal være vores alles, ellers bliver de aldrig en aktiv del af virksomhedernes forretningsstrategi.

Den indsats er i gang, men der skal gøres endnu mere for at udvikle fælles standarder og begreber, så vi er enige om, hvad vi taler om, når virksomhederne siger, at de understøtter verdensmålene.

En undersøgelse blandt de 50 største danske virksomheder viser, at knap syv ud af ti virksomheder nævner verdensmålene i deres rapportering om samfundsansvar, mens det er cirka hver tredje, der rapporterer om deres fremskridt i forhold til at understøtte målene. Det kan vi godt gøre bedre.

For det andet skal vi bidrage til, at der er gode muligheder for at indgå i partnerskaber med andre private virksomheder, ngo'er, tænketanke, universiteter og offentlige myndigheder. Det handler også om at sikre sunde projekter i udviklingslandene. Her kan vi med offentlige midler være med til at modne projekter, så de bliver attraktive for private investorer og andre mulige samarbejdspartnere.

Evne forpligter
Inden for det seneste år har Danmark søsat flere initiativer, der skal understøtte nye løsninger med bedre adgang til finansiering og sparring. Verdensmålsfonden, også kaldet SDG Fonden, er et vigtigt partnerskab mellem den danske stat, Investeringsfonden for Udviklingslande og en række store pensionsselskaber. Formålet er at bidrage til bæredygtig udvikling samtidig med, at man sikrer et fornuftigt afkast til danske pensionsparere. Her bruges offentlige midler som katalysator for private investeringer i bæredygtige projekter i udviklingslandene.

P4G er et globalt initiativ, hvor Danmark sammen med lande fra Europa, Sydamerika, Afrika og Asien har sat sig for at accelerere den bæredygtige omstilling ved at samle offentlige og private aktører. Et samarbejde, der skal udbrede konkrete partnerskaber og sætte fokus på, hvordan vi bedre kan understøtte den private sektors rolle i at nå verdensmålene.

For eksempel har Grundfos og Dansk Flygtningehjælp fået tilskud til at udvikle en forretningsmodel for bæredygtig vandforsyning til et flygtningesamfund i Uganda.

Folkekirkens Nødhjælp og Arla har fået tilskud til at samle virksomheder og organisationer for at udvikle idéer til en mere bæredygtig og lokal fødevareproduktion i Etiopien, Uganda og Kenya.

Gennem partnerskaber og internationale aftaler bereder regeringen vejen. Og danske virksomheder har både evnen og viljen til at bruge mulighederne og på én gang skabe både en god forretning og en bedre verden.

Evne forpligter. Det bliver der rig lejlighed til at vise i fremtiden. Danmark skal være bedst til bæredygtig forretning.

Kontakt

  • Charlotte Jepsen

    Administrerende direktør

    3369 1098
    4193 3198