Fair konkurrence forudsætter en effektiv skattekontrol af snydere

DebatBørsen, 5. februar 2018: Flere danske virksomheder snyder med skatten og udfører sort arbejde i stort omfang.

FSR i medierneSkat

Indlægget er fra Børsen den 29. januar 2018
Af Kent Damsgaard, administrerende direktør, DI, Lars Storr-Hansen, administrerende direktør, Dansk Byggeri, og Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR – danske revisorer

Læs indlægget hos Børsen

I sidste uge kom det frem, at flere danske virksomheder snyder med skatten og udfører sort arbejde i stort omfang.

Der er tale om snyd og skatteunddragelse for et tocifret milliardbeløb, som dermed går uden om statskassen.

Penge, som afhængigt af politiske præferencer kunne være gået til velfærdsydelser, skattelettelser, mere uddannelse eller bedre infrastruktur - men som i stedet giver dem, der snyder, en unfair konkurrencefordel.

Vores holdning er klokkeklar: Vi tager afstand fra skattesnyderi og sort arbejde.

Dansk erhvervsliv står sammen om at sikre fair konkurrence for alle de mange virksomheder, der betaler korrekt skat og overholder reglerne.

Vi hverken kan eller vil stiltiende se til, mens det store flertal af lovlydige virksomheder bliver udsat for urimelig og unfair konkurrence fra en lille gruppe virksomheder, der kan slippe af sted med at snyde med moms, skat og afgifter.

Det skader dansk erhvervsliv og dermed dansk økonomi, når det ikke kun er de bedste og mest konkurrencedygtige virksomheder, der overlever og vokser - men også dem, der er bedst til at snyde.

Det skal vi have sat en stopper for.

Tre forslag til forbedringer
Problemet ligger blandt andet i de senere års beskæringer i skattevæsenet, der desværre er sket hurtigere, end automatiseringen og digitaliseringen har vist sig at kunne følge med.

I dag er der knap 2000 årsværk til at kontrollere over 700.000 virksomheder.

Det forudsætter en it-understøtning, der virker. Det har desværre haltet, og derfor er det positivt, at regeringen og et flertal i Folketinget har afsat flere midler til at styrke skattekontrollen.

I forlængelse af den besluttede oprustning af Skat har vi tre forslag til forbedringer:

For det første er det helt nødvendigt, at kontroltrykket bliver øget, så ingen foranlediges til at tro, at der ikke er en reel risiko for at blive opdaget, hvis man snyder. I dag kan der gå op til 30 år, uden at virksomhederne ser skyggen af en skattekontrollant.

Det er ikke noget, der får de hårdkogte skattesnydere til at ryste i bukserne. Og det risikerer at friste svage sjæle.

Det skal ske samtidig med, at vi får etableret en effektiv automatisering af indberetninger til det offentlige, tredjepartsoplysninger og en mere intelligent brug af digitale kontrolsystemer.

Skatteregler skal forenkles
For det andet skal vi have gjort en række regler på skatteområdet mere enkle, så der ikke er nogen undskyldning for ikke at leve op til dem. Især de mindre virksomheder har svært ved at finde rundt i mængden af skatteregler.

Når det er (administrativt) billigere at efterleve reglerne, så falder gevinsten ved at lade være.

Desuden bliver det sværere at undskylde sig med manglende forståelse, hvis man bliver opdaget, og endelig frigør det hænder i skattevæsenet til at jagte skattesnydere.

For det tredje bør indsatsen tilrettelægges sådan, at sandsynligheden for kontrol afspejler sandsynligheden for, at virksomheden ikke efterlever reglerne.

Det er vigtigt, at de lovlydige virksomheder ikke bebyrdes unødigt, fordi vi har en mindre gruppe virksomheder, der ikke kan eller vil følge reglerne.

Derfor bør politikerne overveje, hvordan man kan øge regelefterlevelsen - og effektivisere kontrolindsatsen - ved at belønne de virksomheder, der har orden i tingene og betaler deres skat.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) har for nylig taget et vigtigt skridt i den retning med det nye moms- og skattetjek, der giver en række fordele til virksomheder, der dokumenterer, at de har styr på moms og skatteforhold.

Den tænkning kan forfølges yderligere.

Vi står altid klar til en konstruktiv drøftelse med skatteministeren og erhvervsministeren for at sikre en effektiv kontrol og et sundt og konkurrencedygtigt skattesystem til gavn for både virksomheder og samfund.

Kontakt

  • Charlotte Jepsen

    Administrerende direktør

    3369 1098
    4193 3198