Gør som briterne – lav en gentleman-aftale, ikke ny lovgivning

DebatBørsen, 7. marts 2019

FSR i medierne

Nedenstående debatindlæg af erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri Torben Liborius og direktør i FSR - danske revisorer Tom Vile Jensen er oprindeligt bragt i Børsen. Læs debatten hos Børsen.

 Lange betalingsfrister kan presse en virksomheds likviditet alvorligt. Det mærker mange, især mindre virksomheder, når de leverer til store virksomheder og offentlige institutioner og virksomheder.

Derfor foreslår Dansk Byggeri og FSR en "Ordning for god betalingsskik", en dansk udgave af den velfungerende britiske ordning "Prompt Payment Code". Ordningen vil være et klart signal om, at man ikke optræder unfair over for mindre leverandører, og det offentlige skal have pligt til at overholde den.

Vi foreslår en ordning, som virksomheder kan melde sig til hos Erhvervsministeriet, og som de kan flage med, når de lever op til kravene. Normen for betalingsfristen skal være maksimalt 30 dage og i alle tilfælde maksimalt 60 dage, hvis det ellers kan begrundes sagligt. Deltagere forpligter sig til at betale til tiden, ikke kræve ændrede frister og til at give en saglig begrundelse, hvis de 30 dage ikke overholdes. Endelig skal deltagerne betale morarenter ved for sen betaling og have en gennemskuelig procedure for at afklare uoverensstemmelser med leverandører.

Når store, ofte prestigefulde danske virksomheder aftvinger leverandører frister på 90 dage eller mere, tvinger de i virkeligheden de mindre leverandører til at agere gratis bank. Det fører til pres ned i leverandørkæden, som skader erhvervslivets dynamik.

På byggeriets område eksisterer eksempelvis de såkaldte "almindelige betingelser", AB18, der har 15 arbejdsdage som standard. Det skal den nye ordning ikke ændre på. Men ny lovgivning kan være uhensigtsmæssig at håndhæve: Kan man forestille sig, at små leverandører tager store kunder til domstolene? Næppe.

En ordning, hvor man kan opnå et synligt mærke fra Erhvervsministeriet for at leve op til god skik, vil være mere gennemskueligt, enklere at tilpasse de konkrete branchebehov og frem for alt meget lettere at etablere og drive.

Kontakt

  • Tom Vile Jensen

    Direktør

    3369 1051
    M: 4193 3151