Konjunkturanalyse: Økonomien buldrer fremad

DebatInsideBusiness, 7. maj 2018: Efterspørgslen er steget til et rekordhøjt niveau, viser tal fra revisorerne. Tallene bakkes op af de 6 udvalgte nøgletal, der beskriver virksomhedernes aktivitet, kapacitet og adgang til finansiering

FSR i medierneRegnskab

Indlægget er fra InsideBusiness den 7. maj 2018
Af Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør i FSR – danske revisorer.

Læs indlægget hos InsideBusiness

”Dansk erhvervsliv: Her går det godt.” Det kunne være overskriften på FSR Business Indikator for andet halvår 2017. For det går vitterligt godt. 8 ud af 10 af landets revisorer svarer i FSR's survey, at de forventer, at den positive økonomiske udvikling vil fortsætte i de kommende seks måneder, mens kun én procent forventer tilbagegang.

Det er samtidig en vurdering, der bakkes op af de seks udvalgte nøgletal, der beskriver virksomhedernes aktivitet og adgang til finansiering. Nøgletallene giver både et præcist øjebliksbillede og forsøger at kigge ind i fremtiden på de forskellige områder, og billedet er bemærkelsesværdigt entydigt. Nemlig at opsvinget er her, og at det kommer til at fortsætte.

Virksomhedernes salg går frem
Det ser vi blandt andet ved, at virksomhedernes salg er steget mere end fem procent i 2017, og at antallet af private stillingsopslag er steget med mere end 10 procent det seneste år til cirka 105.000 opslag og har dermed nået sit højeste niveau siden månederne umiddelbart inden finanskrisen.

Virksomhederne vurderer, at deres ordresituation er er forbedret, men godt kunne være bedre – især når nu virksomheder i stor stil øger antallet af ansatte. Der er en pæn fremgang i såvel virksomhedernes investeringer, udlånet fra banker og realkredit og virksomhedernes appetit på nye lån. Men slet ikke på samme niveau som før krisen, hvor udlånene steg med op mod 25 procent årligt. Nu er vi nede i mere jordnære tre-fem procent årligt, hvilket samtidig er et signal om, at selvom det går godt, så har bankerne og virksomhederne ikke kastet forsigtigheden overbord.

USA’s toldmure bekymrer
Er der så slet ikke noget at være bekymret over, kunne man spørge. Og selvfølgelig er der det. Selvom det lader til, at USA's forhøjede told på stål kommer til at gå udenom Europa, så vil det alligevel og sammen med USA's handelskrig med Kina komme til at have indirekte negative effekter på dansk økonomi. Danmark er et lille land med en åben økonomi, og uden velfungerende internationale markeder uden toldbarrierer vil vi have svært ved at få afsat vores varer.

En anden ting man kan blive bekymret over, er renteudviklingen. Der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, hvad det får af konsekvenser, hvis renten pludselig stiger kraftigt. Jo længere tid der går med de ekstremt lave renter, jo større er risikoen for, at virksomheder, banker og andre bliver renteblinde og tager større risici, end deres projekter reelt kan bære.

En tredje udfordring, der kan ødelægge den gode stemning hos virksomhederne, er begyndende flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet, der afskærer virksomhederne fra at få de medarbejdere, de søger og har brug for.