Problematisk at underkende værdien af revision

DebatBørsen, 14. december 2018

FSR i medierneRevisionVærdien af revision

Nedenstående debatindlæg af formand for FSR - danske revisorer Peter Gath er oprindeligt bragt i Børsen. Læs debatten hos Børsen.

I sidste uge offentliggjorde erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) en undersøgelse af konsekvenserne af, at flere og flere virksomheder over de seneste år er blevet fritaget for revision. I undersøgelsen konkluderes det, at revisionspligt ikke har betydning i forhold til regnskabsfejl i årsregnskabet.

Men konklusionen og andre forhold i undersøgelsen er i bedste fald misvisende, i værste fald direkte forkerte. Undersøgelsen viser klart og tydeligt, at der faktisk er en dokumenteret effekt af, at der er en revisor inde over regnskaberne. Om det så er revision eller en anden ydelse er i denne sammenhæng mindre vigtigt.

Vi finder det problematisk og betænkeligt, at en myndighed i sådan en vigtig sag udlægger teksten på en måde, der bidrager til at skabe tvivl om værdien af revision og en hel branches arbejde.

En række af de organisationer og eksperter, der har bidraget til ministeriets undersøgelse, kan ikke genkende ministeriets udlægning af resultaterne, som i øvrigt heller ikke er blevet forelagt for deltagerne inden offentliggørelsen.

På trods af kritikken udtaler erhvervsministeren i Børsen, at det vigtige for ham er, at undersøgelsen viser, at revision ikke har betydning for virksomhedernes skattebetalinger.

Denne delkonklusion i undersøgelsen baserer sig imidlertid på et begrænset grundlag helt tilbage fra 2014.

Revisorbranchen og andre erhvervsorganisationer har derfor gjort opmærksom på, at resultatet er behæftet med stor usikkerhed og ikke kan bruges til at konkludere, om revisionens effekt i forhold til virksomhedernes skattebetalinger i dag.

Vi vil i stedet forslå, at ministeren lader sig inspirere af den undersøgelse, som FSR - danske revisorer har fået udarbejdet af konsulenthuset Copenhagen Economics.

Undersøgelsen konkluderer, at der er et årligt skattetab på minimum 1,5 milliard kroner som følge af, at virksomhederne har fravalgt revision.

Undersøgelsen, der bygger på en analyse af cirka 9000 selskaber, viser, at revision af både store og små virksomheder har stor samfundsmæssig værdi, herunder i forhold til at sikre, at virksomhederne betaler korrekt skat.

Læs Erhvervsministeriets undersøgelse

Læs Copenhagen Economics undersøgelse

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikationschef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147