Se fremad i regnskaberne

DebatBørsen, 4. september 2018

FSR i medierneRegnskab

Nedenstående debatindlæg af faglig direktør i FSR – danske revisorer Brian Adrian Wessel er oprindeligt bragt i Børsen. Find den originale artikel her.

Virksomhedernes fremtidsplaner er lige så vigtige for investorer og andre interessenter som de historiske finansielle informationer, års- og kvartalsrapporterne præsenterer. Det bør afspejles i lovgivningen.

Traditionelle årsrapporter er blandt de vigtigste kilder til information om virksomhederne, men de kritiseres ofte for ikke i tilstrækkelig grad at oplyse om fremtiden.

På baggrund af, hvordan en række toneangivende virksomheder, for eksempel DSV, har styrket deres fokus på fremtiden, har FSR samlet nogle konkrete forslag til at forbedre de lovmæssige rammer for de børsnoterede og de største danske virksomheder, så regnskabslæserne får flere informationer om fremtidsforventningerne. For de finansielle informationer bør der for det kommende år være prognoser for virksomhedens centrale hoved- og nøgletal, og der kan desuden stilles krav om yderligere oplysninger i de tilfælde, hvor fremtidsudsigterne forventes at være markant anderledes.

På strategisk niveau bør lovgivningen sikre en mere konsistent opfølgning på tidligere udmeldinger om eksempelvis nye produkter, markeder eller ændring af forretningsmodellen.

Konkret bør opfølgningen altid præsenteres sammen med den oprindelige udmelding for at understøtte regnskabslæsernes mulighed for at vurdere ledelsens evne til prognosticere.

Bundlinjen er, at fremtiden er ikke styret af historisk information. Det afspejler rapporteringen fra de bedste virksomheder allerede. Derfor er det på tide, at lovgivningen følger med, så vi kan løfte den samlede rapportering.