Tilliden til systemet skal genoprettes nu

DebatBørsen, 17. juni 2019

FSR i medierne

Nedenstående kronik af administrerende direktør i FSR - danske revisorer Charlotte Jepsen er oprindeligt bragt i Børsen. Læs kronikken hos Børsen.

Danskerne har historisk lav tillid til erhvervslivet, og det skyldes i høj grad, at alt for mange virksomheder fifler med reglerne

For nylig kulminerede en historisk lang valgkamp, som ændrede magtfordelingen og farvepaletten i Folketinget. Mere rødt og grønt - og mindre blåt. I FSR - danske revisorer ønsker vi det nye folketing tillykke. Vi ser frem til at samarbejde om revisorbranchens og erhvervslivets forhold.

Det er ikke uvæsentligt, hvordan danske virksomheder klarer sig i den internationale konkurrence.

Et stærkt og innovativt erhvervsliv er afgørende for, at vi kan finansiere de investeringer i klima og velfærd, som vælgerne har tilkendegivet er vigtige indsatsområder for et nyt folketing.

Erhvervslivets forhold og finansieringen af valgløfterne fik desværre ikke den opmærksomhed i valgkampen, som det fortjener.

Det er jeg til gengæld sikker på, det vil få i de igangværende forhandlinger om regeringsgrundlaget, når Finansministeriets regnedrenge får sat prismærke på partiernes valgløfter om klima og velfærd.

Det økonomiske råderum er ikke uendeligt stort, så der kommer en prioriteringsdiskussion og en diskussion om, hvor pengene skal komme fra.

Fortsæt reformsporet
Historisk set har økonomiske reformer og ansvarlig økonomisk politik spillet en stor rolle.

Sådan bør det også være fremover.

Dansk økonomi kører naturligvis ikke sådan uden videre af sporet. Men de mange valgløfter efterlader en regning, og en ny regering - uanset bogstavkombination - kommer ikke uden om at prioritere og føre en ansvarlig økonomisk politik.

Med til prioriteringsdiskussionen hører også genopretningen af skattevæsenet. Igennem de seneste par år er det blevet tydeligt, at snyd med skat og moms har grebet om sig, alt imens at skattekontrollen har svigtet voldsomt. Tilliden til skattevæsenet har lidt et knæk, som politikerne godt nok har repareret på med bevillinger i milliardklassen.

Men reparationer gør det ikke alene. Der skal investeres mere i kontrol og intelligent regulering, hvis vi skal lukke skattegabet på 14 milliarder kroner årligt og genopbygge skattevæsenet, så der igen opkræves korrekt skat hos virksomhederne.

Beløn gode virksomheder
De virksomheder, som har "orden i penalhuset" - og det er heldigvis langt de fleste - skal have gode rammevilkår og ikke belemres med unødvendige administrative byrder, som for eksempel at skulle indlevere både et almindeligt årsregnskab og et skatteregnskab.

Hvorfor ikke lade årsregnskabet, som virksomheden i forvejen bruger i forhold til banken, udgøre skatteregnskabet?

Til gengæld skal de virksomheder, som fifler med reglerne og snyder i skat, opleve, at der er en reel opdagelsesrisiko, og mødes med skrappe sanktioner.

Folketingsvalget fandt sted på et tidspunkt, hvor befolkningens tillid til politikerne, til de bærende institutioner og til erhvervslivet generelt er på et historisk lavt niveau, og hvor kun en mindre del af befolkningen mener, at udviklingen går i den rigtige retning.

Hvis den tillid skal genoprettes, er det alfa og omega, at der er en oplevelse i befolkningen af, at "good citizenship" betaler sig. Det er desværre ikke helt det billede, der har tegnet sig de senere år.

Tillid er en helt central del af den smørelse, der får hjulene til at dreje - også i erhvervslivet.

Der er ingen tvivl om, at det netop er den høje grad af forudsigelighed og tillid til vores institutioner kombineret med en lav grad af korruption, der forklarer høje udenlandske investeringer i Danmark.

Derfor er der et stærkt behov for at genskabe tillid, troværdighed og transparens i erhvervslivet og i de institutioner og systemer, der er sat i verden for at regulere og servicere det.

En politisk opgave
I revisorbranchen mener vi, at det er vigtigt at finde en fornuftig balance imellem, at det på den ene side skal være let at drive virksomhed, og at der på den anden side skal være ordentlig kontrol med, om virksomhederne overholder reglerne og ikke snyder i skat.

I den forbindelse kan man ikke se bort fra Skatteministeriets egne tal, der viser, at 10 procent af virksomhederne bevidst snyder i skat, og at halvdelen begår flere graverende fejl og misforstår reglerne.

Et nyt folketing og en ny regering har derfor en vigtig opgave i at skabe rammer for erhvervslivet.

Rammer, som på den ene side belønner innovation, foretagsomhed og investeringslyst, og på den anden side sanktionerer de virksomheder, som uberettiget skaffer sig fordele på bekostning af det øvrige erhvervsliv.