Virksomhederne skal kommunikere klart og tydeligt til investorerne

DebatJyllands-Posten, 4. september 2019

FSR i medierne

Nedenstående debat af direktør Kent Damsgaard, Dansk Industri og administerende direktør Charlotte Jepsen, FSR - danske revisorer er oprindeligt bragt i Jyllands-Posten. Læs debatten hos Jyllands-Posten (abonnementsområde).

Danskere har købt værdipapirer for 463 mia. kr., viser tal fra Nationalbanken. Det svarer til ca. 100.000 kr. for hver eneste dansker over 18 år, og det er endda eksklusive pensionsopsparinger, som beløber sig til endnu mere. 

Så mange penge kan selvsagt gøre en stor forskel i samfundet – hvis de investeres rigtigt. Men hvordan sikrer vi, at danskerne ikke investerer deres opsparing i blinde i forhold til f.eks. miljø, bæredygtighed eller social påvirkning? Og hvordan sikrer vi, at udenlandske investorer enkelt og overskueligt kan læse og forstå den relevante information fra danske virksomheder? 

Investorernes foretrukne værktøj har traditionelt set været den så velkendte årsrapport, som virksomhederne årligt spytter ud. Og for netop at give investorerne mest mulig information, er årsrapporten vokset og vokset. Den er kort sagt blevet overvægtig i et omfang, som er skadeligt. Med alle de bedste intentioner – fra både politiske krav og virksomhedernes egen fortælletrang – er årsrapporten blevet spækket med alt det, vi gerne vil have mere af, med det resultat at årsrapportens vigtige informationer – dem investorerne for alvor har brug for – bliver skjult under flere lag fedt.

Så hvordan sikrer vi, at dette vigtige beslutningsværktøj bliver slanket og mere skarpt? Det fokuserer vi på, når vi den 5. september uddeler Årsrapportprisen.

Et område, hvor de danske selskaber er gode og hele tiden udvikler sig, er i beskrivelsen af strategi, forretningsmodel og risici. Men informationen kan blive endnu bedre. Især i forhold til kort og overskueligt at beskrive, hvordan forretningen påvirkes af politiske, miljømæssige og samfundsmæssige forhold.  

Her står vi foran en stor udfordring med at sikre nogle standardiserede metoder til at beskrive disse ikke-finansielle risici, så den enkelte investor får en reel mulighed for at kunne sammenligne f.eks. de miljømæssige forhold på tværs af virksomheder. Mere information er ikke altid lig med bedre information. Det handler om at afrapportere den relevante information og på en måde, så den kan sammenlignes på tværs af virksomheder.

Målet er, at virksomheden kommunikerer klart og tydeligt til omverdenen om sig selv. Så investorer og alle andre interessenter kan have mest mulig tillid til virksomheden og virksomheden have mest mulig troværdighed.

 

Kontakt

  • Charlotte Jepsen

    Administrerende direktør

    3369 1098
    4193 3198