Nr. 3: Krav til revisionsvirksomhederne om at fortælle om deres kvalitet

Af Morten Speitzer, formand i FSR - danske revisorer, og Charlotte Jepsen, adm. direktør i FSR - danske revisorer

Cirka 100 sager årligt ved Revisornævnet, hvor halvdelen går revisorerne imod. Det er ikke meget set i forhold til, at branchen hvert år reviderer omkring 200.000 regnskaber. Alligevel har der bredt sig en opfattelse af, at det halter med kvaliteten i revisorbranchen. Det kom blandt andet til udtryk sidste efterår, hvor daværende erhvervs- og vækstminister Ole Sohn opfordrede branchen til at få styr på kvaliteten.

Den opfordring har vi taget til os. Gennem hele 2012 har vi arbejdet systematisk med initiativer, som kan sikre kvaliteten i revisorernes arbejde. Hovedaktiviteten er information. Information om de kvalitetsproblemer, Revisortilsynet har fundet. Information om og fortolkning af regler og lovkrav. Information om Revisornævnets afgørelser og den lære man kan drage af dem.

Derudover har vi dialog med de revisorer, som har problemer med kvaliteten. Ikke at det er mange, men der er revisorer, som er udfordret på den faglige kvalitet. I første omgang har vi rettet henvendelser til et antal medlemmer med tilbud om råd og vejledning. Det er der heldigvis nogen, der har taget imod, og andre har tegnet licens på Revimentor, foreningens revisions- og kvalitetsstyringssystem. Andre igen er mere tøvende. Men vi fortsætter ufortrødent. For kvaliteten er afgørende for branchens omdømme og legitimitet.

Selvom vi formentlig ikke kan aflæse det endnu i Revisortilsynets redegørelse, er vi ikke i tvivl om, at disse initiativer gør en forskel. Men vi har også behov for at vise omverdenen, at vi tager spørgsmålet om kvalitet alvorligt. Det er derfor, foreningen har arbejdet med et såkaldt transparenskrav – forstået som et krav om, at revisionsfirmaerne skal offentliggøre resultatet af kvalitetskontrollen på deres hjemmeside. Det er ikke en gabestok, hvor den enkelte revisor hænges ud, men et vindue, hvor revisionsfirmaet fortæller omverdenen, om deres kvalitetsstyringssystem er i orden – om Revisortilsynet har fundet det tilfredsstillende.

Det handler ikke kun om at sende signaler til politikerne. Det handler også om, at vi gerne vil vise omverdenen, at kvaliteten i revisorbranchen er meget høj.

I vores arbejde har vi overvejet, hvordan vi mest hensigtsmæssigt kan indføre et sådant transparenskrav. Allerhelst så vi, at det blev et krav i lovgivningen, så det omfatter alle revisorer – også dem, der ikke er medlem af foreningen. Det kræver, at Folketinget træffer den beslutning, og det kan tage tid. Derfor er vi kommet frem til, at vi kunne begynde med os selv ved at sætte en bestemmelse ind i foreningens vedtægter.

Vi er opmærksomme på, at det kan komme bag på nogle medlemmer, at foreningen stiller et sådan krav. Derfor lægger vi op til en grundig dialog med foreningens medlemmer både om indholdet og rækkevidden af en sådan bestemmelse.

Men uanset, om vi kan lide det eller ej, så er der fokus på at skabe transparens omkring kvaliteten i revisorbranchen. Et privat foretagende, Etik Portalerne er allerede på vej. De har tidligere i år åbnet en portal, Advokatetik.dk, hvor de offentliggør afgørelser ved Advokatnævnet ved navns nævnelse, og de planlægger at åbne en tilsvarende portal for revisorer sidst på året. •