Klar til højsæsonen

DebatNytårskommentar, 7. januar 2015

FSR - danske revisorer

Af Charlotte Jepsen, administrerende direktør, FSR - danske revisorer

Kalenderbladet er vendt, og i foreningen løber vi 2015 i gang med en række emner, der allerede har fyldt meget i 2014, men som fortsat vil være centrale for branchen i det nye år.

Helt konkret forventes regeringen i slutningen af januar, at præsentere et lovforslag til en ny årsregnskabslov. Et forslag som vi fra foreningens side har været meget kritiske over for i høringsfasen, da man lægger op til at reducere antallet af oplysninger i virksomhedernes årsregnskaber. En sådan reduktion giver dårligere mulighed for at få oplysninger om virksomhederne, og det øger besværet for regnskabsbrugerne fx kunder, leverandører og banker, som må hente deres information igennem særskilte rapporteringer.
Samtidig byder 2015 på den bebudede analyse af revisionspligten, som skal danne grundlag for at vurdere, om grænserne for revisionspligt skal ændres i Danmark.

Ude på revisionskontorerne står den travle sæson står for døren. Det betyder mange kundemøder, mange informationer, der skal gennemtygges, og som følge af det - en masse ny viden om de virksomheder, som revideres. Det giver også en mulighed for at pege på konkrete områder, som kunden kan forbedre eller udvikle for at styrke sin virksomhed.

I det nye år vil omverdenen og foreningen fortsat have kvalitet som et fokusområde. Kvaliteten skal være i orden. Omverdenen skal regne med, at både regnskab og revision er til at stole på. Det kræver, at der ikke stilles spørgsmålstegn ved revisors kvalitet og kompetencer. Derfor har kvalitet været et fokusområde for foreningen i 2014 og vil fortsat være det i 2015.
Men i foreningen er vi klar over, at kvalitet skal kobles med effektivitet for, at revisor kan drive en lønsom forretning. Derfor har foreningen også fokus på at levere ydelser, som styrker revisors arbejde og kompetencer.

På SMV-Forum, som løber af stablen i den kommende uge, præsenterer vi den første version af foreningens revisorløsning baseret på CaseWares teknologiske platform. Revisortilsynet fortæller om kvalitetskontrollens fokusområder og sammen med foreningens næstformand, Per Krogh, giver undertegnede et bud på, hvordan styrket kvalitet og effektivitet bliver fundamentet for sund vækst i revisionsbranchen.

Samlet set tegner de første dage af det nye år et ganske rammende billede af det 2015, vi ser ind i hos foreningen. Et år, hvor vi skal være på tæerne politisk for at understrege værdien af regnskaber og revision – og et år, hvor vi skal arbejde for at gøre dagligdagen som revisor lettere ved at tilbyde relevante faglige værktøjer og uddannelse til medlemmerne.

Læs mere