Folkemøde, finansiering og festival

DebatUgens kommentar, 12. juni 2015

FSR - danske revisorer

Folkemødet på Bornholm løber af stablen i disse dage. Ikke mindre end 2.700 arrangementer, debatter og events har fundet vej til dette års program.  Foreningen er igen i år til stede på Folkemødet. Denne gang med en debat om mulighederne ved de nye låneformer, der ser dagens lys i disse år, hvor der er opstået nye markeder og platforme for finansiering heriblandt crowdfunding og peer-to-peer lending. Tag fx London, som er kuvøse for mange af de nye start-ups inden for finansiel teknologi. Her handler ca. halvdelen af de nye platforme om alternativ finansiering.

Foreningens medlemmer har gentagne gange udpeget adgangen til finansiering som den afgørende barrierer for vækst i dansk erhvervsliv. Og økonomisk vækst i de private virksomheder er nu en gang forudsætningen for at vi kan have et højt velstands- og velfærdsniveau i Danmark. Derfor synes vi det var interessant at have en dialog med centrale aktører om mulighederne ved disse nye låneformer. Ikke bare som alternativ finansiering for de danske virksomheder, men også som en alternativ investeringsmulighed for den almindelige dansker.

Selvom mange folketingspolitikere har valgt at prioritere valgkampen hjemme i deres opstillingskreds, emmer Folkemødet også denne gang af en ”politisk Roskildefestival med mindre øl og mere snak”, som Bertel Haarder så malerisk har formuleret det. Og heldigvis er spørgsmålet om økonomisk vækst og velstand ikke fraværende ved Folkemødet. Der er flere interessante og relevante debatter om iværksætteri, vækst og jobskabelse, og fredagen slutter på sædvanlig vis med arbejdsgivernes traditionsrige ”Vækstbar”, hvor organisationsfolk og andre opinionsdannere mødes, og hvor stemningen i højere grad minder om festival end ”faglig mingling”.

Du kan læse mere om FSR – danske revisorers program på Folkemødet her